fbpx
Wednesday, January 20Modern Manufacturing

Blockchain การก่อกวนที่ไม่อาจคลาดสายตา

Blockchain ถือเป็นหนึ่งใน Disruption Technology ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการแทรกแทรงของเทคโนโลยีนี้เช่นกันผ่านทาง Supply Chain ดังนั้นการเตรียมพร้อมและทำความรู้สึก Blockchain จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคที่ดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูเช่นนี้

เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกจับตามากที่สุดเทคโนโลยีหนึ่งในเวลานี้ ด้วยความสามารถด้านความปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องมีมือที่ 3 หรือคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลแพร่งพรายออกไปได้ โครงสร้างข้องมูลเหล่านี้สามารถส่งต่อไปยังคนอื่นๆ ได้เป็นห่วงโซ่โดยสามารถระบุเจ้าของและให้สิทธิในข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ในบางครั้งมันถูกเรียกว่า ‘Smart Contracts’

ผลกระทบของ Blockchain ในปัจจุบันที่เด่นชัดคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับบริการทางการเงิน เช่น Bitcoin ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrencies ที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Blockchain นั่นเอง ข้อดีของ Cryptocurrencies มีมากมายหลายประการสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การจ่ายค่าจ้าง จ่ายเงินให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าใดๆ จากที่ไหนในโลกก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียม แตกต่างจากการใช้บริการสถาบันทางการเงินที่มีค่าบริการต่างๆ และอัตราแลกเปลี่ยนมากมาย

แล้ว Blockchain ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอย่างไร?

ความสามารถหนึ่งของ Blockchain คือ ความสามารถในการติดตามการเดินทางของธุรกรรมที่ทำได้ทั้งหมด ทำให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ Supply Chain รวมถึงบริหารคลังสินค้าได้ด้วย เช่น การติดตามวัตถุดิบตั้งแต่การผลิตออกจากแหล่งผลิตจนถึงสามารถสอดส่องศักยภาพในการผลิตโดยดูข้อมูลทางบัญชีของผู้ผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจได้อีกด้วย ปัจจุบัน IBM ได้ทดสอบ Blockchain กับการติดตาม (Tracking) การส่งสินค้าซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและจัดการปัญหาสินค้าล่าช้า (Delay) ที่เป็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ของการค้าระหว่างประเทศได้

แม้ว่าข่าวคราวที่ออกมาให้เห็นเกี่ยวกับ Blockchain ในประเทศไทย เช่น Cryptocurrencies จะมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักในสายตาหลายฝ่าย แต่ไม่อาจปฏิเสธถึงแนวโน้มและศักยภาพของเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรายรื่นมากขึ้น ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานหน่วยงานหรือบุคคลที่ 3 ในการทำธุรกรรมได้ การเตรียมพร้อมสำหรับ Blockchain ถือเป็ฯการเตรียมพร้อมสำหรับตลาดนานาชาติเสียมากกว่าตลาดในประเทศไทย


ที่มา:

  • techsauce.co/technology/blockchain/understand-blockchain-in-5-minutes/
  • www.industryweek.com/supply-chain/blockchain-2018-disruptor-year
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.