Friday, July 19Modern Manufacturing
×

ไทยและอินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นตัวเลือกการลงทุนสายการผลิต EV

ไทยและอินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นตัวเลือกการลงทุนสายการผลิต EV
ไทยและอินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นตัวเลือกการลงทุนสายการผลิต EV

ท่ามกลางการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ประเทศไทยและอินโดนีเซียได้ทะยานขึ้นเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในด้านการผลิตชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

โดยในปัจจุบันนั้นนักลงทุนจากหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือจีนเองต่างก็เร่งพยายามเข้ามาลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทยและอินโดนีเซียกันมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสแข่งขันในตลาดยานยนต์ไฟฟ้า

ไทยและอินโดนีเซียผงาดขึ้นเป็นตัวเลือกการลงทุนสายการผลิต EV

ต่างประเทศเล็งลงทุนสร้างฐานการผลิตในไทย

ปกติแล้วประเทศไทยของเรานั้นถือเป็นผู้เล่นสำคัญอยู่แล้วในฐานะของประเทศที่มีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากที่สุดภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าเราจะยังใหม่กับการผลิตชิ้นส่วน EV อยู่ก็ตาม

รายงานจากเว็บไซต์ Nikkei Asia เองก็ได้ระบุว่าด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้หลายบริษัทอย่าง Hyundai Motor และ BYD มีแผนเข้ามาสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยและเกิดการลงทุนร่วมกับภายในประเทศขึ้นอย่างมหาศาล

Electric car charging

อินโดนีเซียถูกจับตาในฐานะประเทศทรัพยากรสูง

ส่วนในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV นั้น ทั้งเกาหลีใต้และจีนต่างก็ให้ความสนใจกับอินโดนีเซียในฐานะของประเทศที่มีทรัพยากรสูงและยังเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคนี้รองจากแค่ประเทศไทย

ทำให้ในอนาคตนั้นหลาย ๆ ประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยและอินโดนีเซียจะสามารถสร้างเครือข่าย Supply Chain ของการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็คงต้องรีบปรับตัวและรอรับการเข้ามาของนักลงทุนในตลาด EV ในอนาคตกันแล้วครับ

Jirapat R.
A Content Creator with multiple interests and a fitness enthusiastic.
READ MORE
×