Tuesday, March 28Modern Manufacturing
×

Joe Biden เตรียมผลักดันอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรม EV

Joe Biden เตรียมผลักดันอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรม EV

อเมริกาเตรียมเดินหน้าผลักดันการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไปอีกขั้นเพื่อสร้างรากฐานให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหันมาสนใจลงทุนสร้างฐานการผลิตในอเมริกาให้มากกว่าเดิม

Joe Biden เตรียมผลักดันอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรม EV

โดยฝ่ายบริหารของ Joe Biden ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เตรียมจัดสรรเงินทุนกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (≈ 259,000,000,000 บาท) เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้งาน EV ภายในประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สร้างเครือข่าย EV Chargers สนับสนุนการลงทุนในประเทศ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Yahoo finace ได้ระบุว่าเงินทุน 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกใช้เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่องชาร์จ EV Chargers ให้กระจายไปในทั่วประเทศ และลงทุนสนับสนุนการผลิต EV ในประเทศด้วยการให้เครดิตภาษีสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในอเมริกา รวมถึงเสริมกำลังการผลิตชิปในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรม EV

สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกัน ที่สามารถได้รับเครดิตภาษีจากการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศได้มากถึง 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ และยังสามารถดึงให้ผู้ผลิตทั่วโลกหันมาลงทุนสร้างฐานการผลิตในอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Joe Biden เตรียมผลักดันอเมริกาขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรม EV

สำหรับปัจจุบันแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota เองก็มีแผนที่จะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในรัฐ Kentucky อย่างเร็วที่สุดภายในปี 2025 และทำการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่เริ่มจนจบแบบ end to end ส่วนบริษัทอื่น ๆ เองก็ไม่น้อยหน้าอย่าง Ford ที่มีการประกาศลงทุนเพิ่มอีกหลายพันล้านดอลลาร์

การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตหันมาลงทุนเสริมฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศกันมากขึ้นกว่าเดิม ถือเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศชองอเมริกาเป็นอย่างมากครับ

Jirapat R.
"To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life."
- The Secret Life of Walter Mitty
READ MORE
×