fbpx
Monday, October 14Modern Manufacturing

E-Book

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #6

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #6

E-Book
HUMAN POSITIONING IN 4.0 ECOLOGY--เมื่ออะไร ๆ ก็อัจฉริยะ แล้วมนุษย์ล่ะ? คุณเบื่อกันบ้างหรือยังกับการที่อะไรรอบ ๆ ตัวในตอนนี้มีแต่ ‘อัจฉริยะ’ อัจฉริยะกันไปหมดไม่ว่าจะยานยนต์ นาฬิกา สมาร์ทโฟน เครื่องจักร ระบบ เคยถามตัวเองไหมว่า เอ๊ะ!? มีเราคนเดียวหรือเปล่าที่ตกยุคไม่เห็นจะอัจฉริยะไปกับเขาบ้างสักที? สมัยเด็ก ๆ เรามองว่าคนอย่าง Albert Einstein, Henry Ford หรือStephen Hawking คือนิยามคำว่า ‘อัจฉริยะ’ (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #5

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #5

E-Book
ถ้ายังมีใครที่คุณรัก…ก็ทำความรู้จัก‘อุตสาหกรรมหมุนเวียน’เถอะ ทุกข์ทนกับควันพิษ? ป่วยจิตกับของเสีย?เบื่อบ้างไหมที่ตัวเองป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ? ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เล่น ๆ อีกต่อไป จะทำอย่างไรให้ระบบเศรษฐกิจสร้างกำไรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งต่อโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นหลัง หรือสร้างโลกที่น่าอยู่ให้กับคนที่คุณรัก… ไม่ใช่การเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คร่าชีวิตพวกเขา (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #4

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #4

E-Book
ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ ชีวิตในโลกปัจจุบันของผู้คนนั้นต่างผูกติดอยู่กับเครือข่ายและเทคโนโลยี นำมาซึ่งการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ โดยการพยากรณ์เทรนด์และเหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยการเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ IoT และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากจากกิจกรรมที่ตรวจจับได้ ซึ่งเราเรียกข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้ว่า “Big Data” สำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นการใช้งาน IIoT และ Big Data ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0  (more…)
นิตยสาร ETMM Special Issue 2018

นิตยสาร ETMM Special Issue 2018

E-Book
นิตยสาร ETMM (Expert Tool & Mould Making) Special Issue 2018 ฉบับภาษาไทยเล่มแรกนี้ได้รวบรวม เรียบเรียงและอัพเดท สิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม Machine Tools / Metalworking / Mould & Die รวมถึงเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อเปิดการรับรู้ของผู้ผลิตบ้านเราให้เท่าทันแนวโน้มอนาคตและพร้อมรับมือได้ทันท่วงที นำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในโลกการแข่งขันที่ไร้พรมแดน (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #3

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #3

E-Book
โลกในปัจจุบันต่างถูกขับเคลื่อนและผลักดันโดยเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับภาคการผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสของธุรกิจ จากแบบสอบถามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรพบว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ 37% (ข้อมูลจาก raconteur.com) โรงงานแห่งหนึ่งในตงกวน ประเทศจีน เผยว่าหลังจากนำเครืองจักรมาแทนที่ 90% ของแรงงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้กว่า 250% และลดของเสียลงได้ถึง 80% (ข้อมูลจาก businessinsider.com) (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #2

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue #2

E-Book
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในทุกภาคส่วนรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ทำให้รูปแบบการแข่งขันของอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา อีกทั้งยังเข้าถึงการตรวจสอบคุณภาพได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เทคโนโลยีการผลิตกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทังในเชิงต้นทุน คุณภาพและปริมาณ การมาถึงของอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) IoT ระบบการผลิตอัตโนมัติและ AI เป็นการพลิกโฉมหน้าโลกทั้งใบในช่วงเวลาอันสั้น ทำให้เกิดการลงทุนและแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น เช่น มีการลงทุนด้าน IoT กว่า 178,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 (ข้อมูลจาก i-scoop.eu) หรือการใช้งานหุ่นยนต์ในการผลิตทัวโลกเฉลี่ย 74 ตัวต่อแรงงาน 1 หมื่นคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ 66 ตัวในสัดส
นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue

นิตยสาร Modern Manufacturing Special Issue

E-Book
MODERN MANUFACTURING ฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทีมงานสำหรับรูปโฉมและเนื้อหาภายในเล่มค่ะ โดยเฉพาะบทสัมภาษณ์พิเศษจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT: Future Innovation Thailand Institute) ผู้ที่มากความสามารถทั้งในบทบาทของนักคิดนักพัฒนา นักสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ดร.สุรินทร์ มีมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้วยการลงทุนด้านการวิจัย (more…)
นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking Vol.13 ฉบับเดือน November – December 2017

นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking Vol.13 ฉบับเดือน November – December 2017

E-Book
อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของนักอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 นั่นคือ การที่ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotic Center) สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับบุคลากรช่างเทคนิคสาขานี้ให้ได้มาตรฐานสากล (more…)
นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน October 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน October 2017

E-Book
หนึ่งในการขับเคลื่อนของหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับยุคของอุตสาหกรรม 4.0 คือ การที่ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ พร้อมประกาศใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับบุคลากรช่างเทคนิคสาขานี้ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะ “… มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือคนที่อยู่ในสายงานนั้นอยู่แล้ว การสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานเอง คือ สามารถใช้มาตรฐานนี้ในการโปรโมทระดับของพนักงานได้ วัดกันชัดๆ เป็น KPI นอกจากนี้ยังรู้ Productivity ของตัวเอง รู้ผลิตภาพแรงงาน สามารถพัฒนาได้ถูกที่ถูกทาง สำหรับตัวพนักงานเอง มาตรฐานนี้จะเป็นการบอกว่า คุณมีความสามารถด้านนี้ มีความก้าวหน้าและไต่เต้าในหน้าที่การงาน ทั้งในองค์ก
นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน September 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน September 2017

E-Book
Thailand 4.0 เป็นแนวคิดของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศ เช่น แนวคิด A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา Design in Innovation ของอังกฤษ Made in China 2025 ของจีน หรือ Smart Nation ของสิงคโปร์ เป็นต้น จุดเน้นที่สำคัญของ Thailand 4.0 คือ การมุ่งสร้างนวัตกรรมและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยในคอลัมน์ INDUSTRIAL ECONOMIC เรื่องบีโอไอชี้ช่องผู้ประกอบการ มองโอกาสการค้าใหม่ ชูอาเซียนเติบโตสูง แนะ 5 ประเทศตลาดเปิดใหม่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในตลาดอาเซียน เนื่องด้วยมีโอกาสที่ดีรองรับอยู่ ติดตามต่อได้ที่หน้า 57-59 นะคะ (more…)