fbpx
Monday, September 21Modern Manufacturing

Author: Thos

"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones" John Milton Cage Jr.
Mitsubishi Electric ผนึกภาครัฐ ทุ่มกว่า 50 ล้าน พัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นผ่านเครือข่าย EEC Automation Park

Mitsubishi Electric ผนึกภาครัฐ ทุ่มกว่า 50 ล้าน พัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่นผ่านเครือข่าย EEC Automation Park

Hilight, News
Mitsubishi Electric ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา แถลงความคืบหน้าความร่วมมือพัฒนากำลังคนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเครือข่าย 'EEC Automation Park' ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  นำความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้าน Factory Automation ติดตั้งโมเดลไลน์ e-F@ctory พร้อมจัดอบรมส่งมอบความรู้สู่ภาคแรงงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 (more…)
Taiwan Excellence โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางรุ่นใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Taiwan Excellence โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางรุ่นใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Events
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และการก่อสร้าง ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องจักร ที่สามารถแปรรูปพลาสติกและยางมากขึ้น ประกอบกับสังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ไต้หวัน มีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มียอดการส่งออกเครื่องจักรแปรรูป พลาสติกและยาง เป็นอันดับที่หกของโลก ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งไต้หวัน (TAMI) (more…)
งานวิจัยเผย หุ่นยนต์รับรู้ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้การประมวลผลแสง

งานวิจัยเผย หุ่นยนต์รับรู้ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้การประมวลผลแสง

Automation
นักวิจัยจากกองทัพสหรัฐฯ พัฒนาการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์ด้วยแสง ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการตั้งคำถามถึงการทำงานของสมองมนุษย์ในด้านความสว่างและความแตกต่างของแสงซึ่งกลายมาเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความสามารถสำหรับการรับรู้ข้องหุ่นยนต์ สนับสนุนให้เกิดหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถทำงานร่วมทีมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (more…)
INTERMACH 2020 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีอัจฉริยะ

INTERMACH 2020 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีอัจฉริยะ

Intermach
กว่า 37 ปีที่ INTERMACH เป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและเครื่องจักรขั้นสูงในระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic Technology) โดยมุ่งเน้นจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและธุรกิจที่เติบโตขึ้น ประกอบด้วยนิทรรศการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะมอบโอกาสมากมายให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ขั้นสูงในหลากหลายอุตสาหกรรม (more…)
ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 โซลูชันแห่งอนาคตสำหรับเมืองอัจฉริยะ

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 โซลูชันแห่งอนาคตสำหรับเมืองอัจฉริยะ

Events
ASEAN Sustainable Enegy Week (ASE) งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดย ASE เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน แสงสว่าง ศูนย์ข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การกรองน้ำ อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบขับเคลื่อนอีกมากมาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 กันยายนนี้ที่ไบเทค บางนา (more…)
บริหารจัดการพื้นที่ในโรงงานอย่างไรจึงประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50%?

บริหารจัดการพื้นที่ในโรงงานอย่างไรจึงประหยัดพื้นที่ได้มากกว่า 50%?

Productivity
การบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งมีความวุ่นวายสูงดังเช่นพื้นที่ในโรงงานนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Flow ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดอุตบัติเหตุ ตลอดจนถึงลดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การผลิตหรือคลังสินค้าในโรงงาน (more…)
ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 Dynamic Energy Solutions for Smart Cities!

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2020 Dynamic Energy Solutions for Smart Cities!

Events
ASEAN Sustainable Week (ASE) is ASEAN’s Most Comprehensive International Exhibition & Conference is the regional business platform and meeting point for these entrepreneurs, policy - makers and professionals from both private and public sectors. It covers all related industries and reviews the latest technologies while sharing up-to- the minute insights by providing energy solutions for moving forward in all aspects of Smart Cities. (more…)