Sunday, October 22MM Thailand

Technology

เทคโนโลยี Blockchain คลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหม่ทางธุรกิจ

เทคโนโลยี Blockchain คลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหม่ทางธุรกิจ

Technology
จากบทความก่อนหน้านี้ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง Bitcoin ซึ่งเป็นเงินสกุลดิจิทัลและเป็นเงินสกุลใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจโลกในอนาคต โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องมีการทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะเงินสกุลนี้มีจุดเด่นอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย (Hack ยากมาก) ความรวดเร็วในการทำธุรกรรม และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องผ่านธนาคารหรือองค์กรการเงินใดๆ รวมไปถึงกำลังได้รับความเชื่อถือ (Trust) จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมากขึ้นเรื่อยๆ (more…)
DOW เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

DOW เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0

Technology
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายเร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เพื่อวางรากฐานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) และการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวให้สอดคล้องเพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร (more…)
BITCOIN สกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ประกอบการต้องรู้

BITCOIN สกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ประกอบการต้องรู้

Technology
นับเป็นเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เราใช้เงินตรามาเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆ แม้วิวัฒนาการของเงินนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่เป้าประสงค์ก็ยังคงอยู่ในสถานะเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู่ดี จริงอยู่ว่าเราสามารถนำสิ่งมีค่าอื่นมาใช้แทนเงินได้ แต่หากมองในแง่ของความสะดวกสบายแล้ว เงินตราก็ยังคงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ดีกว่าสิ่งอื่นเป็นอย่างมาก (more…)
ยานยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต

ยานยนต์ไฟฟ้าไทยในอนาคต

Hilight, Technology
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับ ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ อย่างมาก แม้หลายคนจะมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก แต่เพื่อความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลายภาคส่วนต่างช่วยกันระดมสมองเพื่อพัฒนาให้มียานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง สำหรับในประเทศไทยนั้น ภาครัฐเริ่มผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง (more…)
แนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบา

แนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบา

Technology
วัสดุที่มีความแข็งแกร่งสูงนั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในภาควิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากมีน้ำหนักค่อนข้างเบา และในขณะเดียวกันก็มีความทนทาน โดยคณะวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT) นั้น กำลังให้ความสนใจวัสดุประเภทนี้ (more…)
โซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรที่มีผู้ผลิตต่างค่าย

โซลูชันสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรที่มีผู้ผลิตต่างค่าย

Technology
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในยุคดิจิทัล คือ การที่ให้ผู้ผลิตเครื่องจักรเปิดระบบซอฟต์แวร์ให้ทำงานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ หรือ จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้กับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจากผู้ผลิตใด อย่างหลังนี้ได้เกิดความพยายามสร้างโดยนักวิจัยจากประเทศเยอรมนี (more…)
เทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ EV

เทคโนโลยีแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ EV

Technology
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก รวมถึงมีการใช้งานจริงในต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จที่ทำให้ EV เป็นที่ยอมรับเป็นผลมาจากผู้ผลิตยานยนต์ค่ายใหญ่ เช่น Nissan Leaf, Toyota Prius หรือน้องใหม่อย่าง TESLA ที่ต่างพากันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันในตลาดซึ่งเป็นผลดีกับผู้บริโภค (more…)
CYOD อีกหนึ่งแนวคิด เพื่อนำมาเติมเต็มนโยบาย BYOD

CYOD อีกหนึ่งแนวคิด เพื่อนำมาเติมเต็มนโยบาย BYOD

Technology
ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมในการนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวของพนักงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือที่เรียกว่านโยบาย Bring Your Own Device (BYOD) มีมากขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรเริ่มกำหนดนโยบายและมีความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับนโยบายดังกล่าว (more…)
ปัญหา… DDoS Attacks โจมตีเซิร์ฟเวอร์ รู้ทัน ก็ป้องกันได้

ปัญหา… DDoS Attacks โจมตีเซิร์ฟเวอร์ รู้ทัน ก็ป้องกันได้

Technology
สำหรับแวดวงอุตสาหกรรมแล้ว การลงทุนเพื่อยกระดับ Network ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผลที่ได้ คือ ระบบที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบและการเปิดระบบเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ทั้งฐานข้อมูล ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอ ฯลฯ (more…)
ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องพับแบบเซอร์โว ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น

Technology
การขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ โดยมีรูปแบบวิธีหลากหลาย และได้รับความนิยมใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ บางครั้งเรียกว่า ‘การพับโลหะ’ หรือ ‘การขึ้นรูปโดยการปั๊ม’ (more…)
Menu
MM Thailand