Saturday, February 17MM Thailand

Technology

5G หลอดเลือดแห่ง IIoT

5G หลอดเลือดแห่ง IIoT

Technology
แนวคิดการใช้งานเครือข่าย 5G สำหรับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของ Industry 4.0 และ IoT ซึ่งทำให้ความต้องการเครือข่ายคุณภาพสำหรับการทำงานนอกสถานที่เพิ่มสูงขึ้น การใช้ระบบทำงานร่วมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความละเอียดสูงจำเป็นต้องมีรพบบเครือข่ายคุณภาพที่ตอบสนองการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเท่าเทียมกัน ดังนั้นระบบเครือข่ายคุณภาพจึงทำหน้าที่ไม่ต่างจากเส้นเลือดที่มีความแข็งแรงที่คอยส่งต่อข้อมูลสำคัญไปอย่างหน่วยต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่สอดประสานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกมา ซึ่งในอนาคตแนวโน้มการเติบโตและการลงทุนจากเทคโนโลยี 5G ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตเติบโตและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ระบบเครือข่าย หลอดเลือดสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ เพราะจุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือ ความสามารถในการใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์จาก Int
Blockchain การก่อกวนที่ไม่อาจคลาดสายตา

Blockchain การก่อกวนที่ไม่อาจคลาดสายตา

Technology
Blockchain ถือเป็นหนึ่งใน Disruption Technology ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการแทรกแทรงของเทคโนโลยีนี้เช่นกันผ่านทาง Supply Chain ดังนั้นการเตรียมพร้อมและทำความรู้สึก Blockchain จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคที่ดิจิทัลกำลังเฟื่องฟูเช่นนี้ (more…)
นิ้วใหญ่ก็ใช้หน้าจอสัมผัสได้!

นิ้วใหญ่ก็ใช้หน้าจอสัมผัสได้!

Technology
Okuma ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำพัฒนาแอปพลิเคชัน Fat Finger Prevent สำหรับใช้งานเครื่อง CNC ซึ่งมีการใช้งานหน้าจอสัมผัสที่มีการป้องกันปัญหาความผิดพลาดจากการใช้งานของคนนิ้วใหญ่ หากมีการเคลื่อนย้ายไฟล์โดยไม่ตั้งใจและไม่รู้ว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์สำคัญดังกล่าวไปตกอยู่ที่ไหน สิ่งที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ การป้องกันสามารถทำได้ด้วยการลงแอปพลิเคชัน Fat Finger Prevent จากประสบการณ์การใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบสัมผัสหน้าจอ คนที่มีนิ้วค่อนข้าง่ใหญ่มักประสบปัญหาการใช้งานกดผิดบ้าง ถูกบ้าง กดไม่ได้บ้าง สร้างปัญหาให้แก่การทำงานเสมอมา ในวันนี้ Okuma พัฒนาแอปฯ สำหรับป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยให้ความสำคัญกับ UX (User Experience) โดยแอปฯ ดังกล่าวจะคอยขึ้นคำถามยืนยันขั้นตอนสำหรับเคลื่อนย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีลักษณะเป็นการดำเนินการโดยไม่ตั้งใจ สามารถลดเวลา Downtime ได้อย่า่งมีประสิท
Tata Steel พัฒนาระบบบรรจุกระป๋องแบบเคลื่อนที่ลดการสูญเสียอาหาร

Tata Steel พัฒนาระบบบรรจุกระป๋องแบบเคลื่อนที่ลดการสูญเสียอาหาร

Technology
บริษัท Tata Steel พัฒนาระบบบรรจุอาหารเคลื่อนที่ลดการสูญเสียอาหารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการแปรรูปอาหาร “ในประเทศอินเดีย 44% ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวสูญเสียไปก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค สืบเนื่องจากขั้นตอนกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนมากเป็นเพราะไม่สามารถจัดเก็บเข้าบรรจุภัณฑ์ได้ทันท่วงที” Steven Dijkstra หัวหน้าฝ่าย Marketing Packaging & Nordics ประจำ Tata Steel ภูมิภาคยุโรป จากการรายงานข้อมูลผ่านสื่อและสถาบันต่างๆ ที่มักให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารที่มีน้อยในอาหารกระป๋องแปรรูป แต่ในความเป็นจริงแล้วอาหารกระป๋องสามารถรักษาสารอาหารไว้ได้อย่างครบครันทั้งยังยืดอายุอาหารออกไปได้อย่างยาวนานหากเทียบกับอาหารที่ไม่ได้ทำการบรรจุกระป๋อง ซึ่งการแปรรูปและบรรจุกระป๋องนั้นสามารถถนอมอาหารและลดความสูญเสียของอาหารไว้ได้เป็นอย่างดี รถบรรทุกสำหรับบรรจุอาหารนี้มีจำน
iEAF® เทคโนโลยีควบคุมความร้อนจาก Tenova

iEAF® เทคโนโลยีควบคุมความร้อนจาก Tenova

Technology
เทคโนโลยี iEAF®  จาก Tenova เป็นระบบที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการหลอมโลหะด้วยการควบคุมและปฏิบัติงานได้ในทกขั้นตอน เพิ่มผลิตภาพและลดการคายก๊าซได้ iEAF® หรือ intelligent Electric Arc Furnace เป็นเทคโนโลยีที่ผสานการวิเคราะห์ก๊าซ การตรวจจับการทำงานด้วยเซนเซอร์ภายใต้การทำงานรูปแบบ Module แบบ Real Time ระบบสามารถควบคุมส่วนผสมของก๊าซ อุณหภูมิ มวล และพลังงานให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่าย การบริหารจัดการด้วย iEAF® เพิ่มความสามารถในการควบคุมแต่ละขั้นตอนการทำงานได้อย่างละเอียด ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น Module ของระแบบแบ่งได้เป็นสามส่วน ได้แก่ Dynamic Chemical Energy Control & Optimization บริหารจัดการเตาเผาและหัวฉีด ลดต้นทุนกระบวนการทงาน ลดคาร์บอน ออกซิเจน มีเทน และการใช้พลังงาน เพิ่มผลิตภาพ Dynamic Melt
นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ เซฟชีวิตด้วยแกดเจ็ต

Hilight, Technology
นักวิจัย สกว. พัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ ‘นาฬิกาเตือนภัยก๊าซพิษ’ เพิ่มความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิต เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงก๊าซพิษ รวมถึงแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย ฟาร์ม และอื่นๆ (more…)
อนุภาคโลหะเหลวสำหรับ AM

อนุภาคโลหะเหลวสำหรับ AM

Technology
NanoParticle Jetting™ เทคโนโลยีสำหรับการผลิตงานเครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับเซรามิกและโลหะจาก XJet เพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วยเทคโนโลยีอนุภาคนาโน (more…)
หุ่นยนต์จินตนาการได้แล้ว!

หุ่นยนต์จินตนาการได้แล้ว!

Technology
นักวิจัยจาก UC Berkeley พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ให้สามารถนึกถึงภาพการทำงานได้ก่อนลงมือจริง ซึ่งสามารถจินตนาการภาพขั้นตอนการดำเนินการที่หลากหลายขึ้นมาเพื่อหาทางเลือกในการจัดการตามเป้าหมายด้วยตัวเอง (more…)
App ควบคุมเครื่องมือกลจาก Renishaw

App ควบคุมเครื่องมือกลจาก Renishaw

Technology
Renishaw บริษัทเทคโนโลยีวิศวกรรมแนวหน้าของโลกพัฒนา Application สำหรับใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ GoProbe App และ Trigger Logic™ App สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น GoProbe App สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี Embedded ที่ติดตั้งมาในซอฟท์แวร์ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Macro ของ Renishaw ทำให้การใช้งานเครื่องมือกลอย่าง Probe และการตั้งค่าเครื่องมือ มีข้อดี คือ การออกคำสั่งโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องรหัสหรือความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมใดๆ สามารถทำงานได้ภายในการกดไม่กี่ครั้ง ด้วยการกำหนดรอบการทำงานจากหน้าจอและใส่ค่าที่กำหนด App จะสร้างคำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้งานใส่คำสั่งกับเครื่อง CNC เพื่อดำเนินการได้ทันที Trigger Logic™ App ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือกลจาก Renishaw ทำให้การตั้งค่าการใช้งานเฉพาะรุ่นอย่างละเอียดและเจาะจงต้องมีผู้ช่วย  App นี้ทำให้การปรับตั้งค่า
เคลือบ 1 ได้ถึง 2 กับ Fluoropolymer

เคลือบ 1 ได้ถึง 2 กับ Fluoropolymer

Technology
เทคโนโลยีของการใช้ผงเคลือบวัสดุก้าวไปอีกขั้นด้วยงานวิจัยจาก European Coatings Journal ที่ระบุว่าการเคลือบผิววัสดุด้วยการผสม FEVE Fluoropolymer และ Polyester ที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษสามารถทำให้เกิดการเคลือบวัสดุสองชั้นที่มีความทนทานมากขึ้นเป็นพิเศษ การเคลือบโดย Fluopolymer ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานต่อการเคมีและการกัดกร่อน ส่วน Polyester นั้นช่วยเสริมความแข็งแรงของการเคลือบได้เป็นอย่างดี โดยใช้สัดส่วน FEVE 30% และ Polyester 70% ซึ่ง FEVE นั้นมีคุณสมบัติโปร่งแสงเมื่อทำการเคลือบช่วยปกป้องชิ้นส่วนจากสภาพอากาศและแสง UV ได้เป็นอย่างดี ที่มาข่าว: http://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/Technologies/Fluoropolymer-powders-Two-coatings-in-one