Friday, January 21Modern Manufacturing
×

ฟรี สัมมนาออนไลน์ “การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ”

สัมมนาออนไลน์ ฟรี

“การจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการหล่อโลหะ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2021

เวลา 15.00 น. – 16.00 น. (GMT +7)

ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนโลหะสำเร็จรูป สิ่งที่ผู้ผลิตในปัจจุบันต้องการคือกระบวนการที่มีความแม่นยำ และข้อมูลการวัดค่าสุดท้าย เพื่อรับประกันว่าทุก ๆ อย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด

มาทำความรู้จักกับกระบวนการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพของงานหล่อโลหะ ลดเศษวัสดุและประหยัดต้นทุน

Highlight Topic:

 • ระบุและแก้ไขความท้าทายเรื่องคุณภาพทั่ว ๆ ไปภายในกระบวนการหล่อโลหะทั้งกระบวนการ
 • ใช้ตัวแปรการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อลดจำนวนเศษวัสดุ
 • ภาพรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีไว้รองรับการวัดและการตรวจสอบ

งานนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้จัดการ/วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายออกแบบ
 • ผู้จัดการ/วิศวกรรมควบคุมคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
 • ช่างวัดและเมโทรโลจิสต์หรือผู้ศึกษาระบบวัดและชั่งน้ำหนัก
 • ผู้จัดการ/วิศวกรด้านการวิจัยและพัฒนาและการดำเนินงาน
 • เจ้าของธุรกิจและผู้ตัดสินใจที่ต้องการวิธีที่คุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อจัดการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×