Saturday, August 20Modern Manufacturing
×

กนอ.กำชับคุมเข้มคุมเข้มโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กนอ.คุมเข้มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่เสี่ยงการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในนิคมฯ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ และปรับรูปแบบการติดต่อราชการใหม่ทั้งหมด

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีข้อสั่งการให้ กนอ.กำชับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมฯปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หลังมีการระบาดครั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

พร้อมขอให้ทุกหน่วยเฝ้าระวัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของผู้ประกอบการอย่าตระหนกหรือกลัวความผิดและห้ามขนย้ายแรงงานออกนอกโรงงานอย่างเด็ดขาด 

ขณะเดียวกันได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลแรงงานของตนอย่างดีตามหลักมนุษยชน  และหากมีแรงงานในสถานประกอบการติดเชื้อ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนต่อไปนั้น กนอ.ได้ขานรับต่อข้อสั่งการดังกล่าว โดยกำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมในกำกับดูแลของ กนอ.จำนวน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้ประกอบการและแรงงานจำนวนมากให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ 

ขณะเดียวกัน กนอ.ได้กำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 

ในส่วนของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯติดตามประกาศ/คำสั่ง/มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด และให้ถือปฏิบัติทันที 

พร้อมกับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานนิคมฯ งดเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งของนิคมฯ หรือในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีมาตรการผ่อนปรน โดยในส่วนของการปฏิบัติงานได้ขอให้ปรับใช้รูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง E-mail /Line หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหากจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมยังสำนักงานใหญ่ ขอให้ปรับใช้การประชุมในระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

นอกจากนี้ ได้ให้ผอ.สำนักนิคมฯเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของสำนักงานนิคมฯ และต้องมีการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิสำหรับผู้มาติดต่อจากภายนอก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศของ กนอ.    ในเรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยแนวทางปฏิบัติข้างต้น ใช้ครอบคลุมไปยังสำหรับสำนักงานนิคมฯ และท่าเรืออุตสาหกรรมที่ตั้งในจังหวัดอื่นๆ ด้วย

“กนอ.ได้ออกประกาศในเรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยให้เพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานที่ของ กนอ.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานนิคมฯทุกแห่ง   เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตูอาคาร รวมถึงจัดให้มีเจลล้างมือในจุดที่มีการเข้า-ออกบริเวณหน้าอาคาร ลิฟต์ ห้องประชุม และห้องอาหาร รวมทั้งห้องออกกำลังกาย งดจัดกิจกรรมในสถานที่ที่มีประชาชนหรือชาวต่างชาติอยู่อย่างหนาแน่น หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบิน และสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประสานงาน หากพบผู้ป่วยหรือผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัส  โควิด-19 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กนอ.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการย่อยขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่พร้อมให้บริการทั้งในส่วนของคนไทยและคนต่างชาติ

โดยสามารถติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการย่อยนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โทร 08-9895-9422 ,08-1615-2317 และ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  นิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร และนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โทร 08-1337-9765,08-1344-6951.

บทความที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×