Saturday, December 4Modern Manufacturing
×

กพร. ขานรับนโยบาย เหมืองแร่ปลอดภัย

กพร. ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีสุริยะ จับมือผู้ประกอบการเหมืองแร่ทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 4”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงมอบหมายให้ กพร. จัดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกระตุ้นและสนับสนุนให้สถานประกอบการเหมืองแร่มีการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประกอบกิจการเหมืองแร่อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กพร. ได้รับนโยบายของรัฐมนตรีสุริยะมาดำเนินการ ซึ่งโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนงานด้านการยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 3 ปีแล้ว โดยในปี 2561 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 23,397 คน ปี 2562 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 31,252 คน และในปี 2563 มีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 33,294 คน  โดยกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพของประชาชน การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และต่อยอดจากการทำเหมือง กิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน และการจับรางวัลชิงโชค 

ล่าสุด กพร. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1-7 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 4” พร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

“โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการยกระดับด้านสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการอยู่ร่วมกันของสถานประกอบการเหมืองแร่กับชุมชน ซึ่งจากผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาโดยตลอด และมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ กพร. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่มอบให้กับสังคมและประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ” นายวิษณุ กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×