fbpx
Wednesday, January 27Modern Manufacturing

กฟภ.จ่ายเงินประกันการใช้ไฟแล้ว 3,000 ลบ.

กฟภ. เผย ยอดผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์มากกว่า 26 ล้านครั้ง ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านกว่า 4.5 ล้านราย จ่ายคืนแล้ว 3,000 ล้านบาท 

นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมามีผู้ใช้ไฟที่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการ ใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์มากกว่า 26 ล้านครั้ง มีผู้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านมากกว่า 4.5 ล้านราย โดยมีการขอรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์และเคาเตอร์เซอร์วิส มากที่สุดตามลำดับ PEA เริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ (วันที่ 9 เมษายน 2563)  ให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วถูกต้อง รวมเป็นเงิน 3,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ PEA ได้เตรียมพร้อมพนักงานเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ยื่นตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุด และจะทยอยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์ และ เคาเตอร์เซอร์วิส  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.