Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งโรงงานปรับปรุง หลังชาวชลบุรี ร้องเรียน ปล่อยน้ำทิ้งกลิ่นเหม็น

กระทรวงอุตสาหกรรม  ลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังได้รับข้อร้องเรียน โรงงาน ระบายน้ำทิ้ง และมีกลิ่นเหม็น พร้อมสั่งปรับปรุงการกิจการไม่ให้เกิดมลพิษรบกวนชาวบ้านโดยรอบโรงงาน

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม 

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าโรงงานในจังหวัดชลบุรีมีการระบายน้ำทิ้ง และมีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการ รบกวนความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยรอบบริเวณโรงงาน จึงได้ประสานการทำงานร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เซินฮู จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 12/3 หมู่ 11 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตกระเป๋าเดินทาง ล้างและบดย่อยพลาสติก และ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการฆ่าไก่และแช่แข็งไก่สด ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูปจากเนื้อไก่ ทำขนไก่ป่น และเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น   

พร้อมนำหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ทำการตรวจวิเคราะห์มลพิษอากาศ มลพิษน้ำ และมลพิษกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ซ้ำเพื่อส่งผลการตรวจให้อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สั่งปรับปรุงการดำเนินกิจการไม่ให้เกิดมลพิษรบกวนชาวบ้านโดยรอบโรงงาน

ทั้งนี้ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์  นายรณเทพ อนุวัฒน์  และร้อยเอก ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมารับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยรอบโรงงานทั้ง 2 แห่ง และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานทั้ง 2 โดยเร่งด่วน เพื่อระงับความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับในครั้งนี้  ซึ่งชาวบ้านแสดงความพอใจและยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ด้านนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรอ. เน้นบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กรอ. มีแผนในการตรวจกำกับโรงงาน 5,000 – 6,000 โรงงาน เพื่อเฝ้าระวังเรื่องของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อาทิ น้ำเสีย อากาศ กากอุตสาหกรรม ความปลอดภัย (สารเคมี อัคคีภัย ระบบไฟฟ้า หม้อน้ำ) ขณะเดียวกันหากพบว่าโรงงานมีการปล่อยมลพิษทาง กรอ. ก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับ และจัดการ เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×