fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

หุ่นยนต์กับการตอบสนองใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อในอนาคต

มหาวิทยาลัยโตเกียวพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถลอกเลียนแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมนุษย์ได้ โดยเบื้องต้นสามารถหยิบจับวัตถุที่มีน้ำหนักเบาได้เท่านั้น

การเติบโตของวงการหุ่นยนต์นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติและปัญญาประดิษฐ์ ยุคใหม่ของหุ่นยนต์กำลังเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับหุ่นยนต์เพื่อการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกับมนุษย์

การค้นพบในสาย Biohybrid Robotics นี้ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ลูกผสมนี้มีเป้าหมายเพื่อทดแทนการใช้งานส่วนประกอบโลหะและพลาสติกสำหรับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ด้วยเนื้อเยื่อที่มีชีวิต โดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้สามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักมากขึ้นและยืดอายุการใช้งานกล้ามเนื้อจำลอง


ที่มา:

  • Iis.u-tokyo.ac.jp
  • Machinedesign.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.