Friday, January 21Modern Manufacturing
×

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE)

การดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– สถานประกอบการต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
– สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง)
– สามารถส่งผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 3 คน/สถานประกอบการ
– สถานประกอบการที่มีแผนจะปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครออนไลน์ที่นี่ : http://bit.ly/tgi-depa-lipe-2021

หมายเหตุ :
– หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถเข้าร่วมได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และสถานที่ฝึกอบรม เพื่อให้เป็นไปตาม มาตราการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ณ สถาบันไทย – เยอรมัน (ศูนย์ชลบุรี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 06-1825-1030 หรือ 038-2150-3339 กด 1

E-mail: crm_dept@tgi.mail.go.th

website : www.tgi.or.th

แหล่งข้อมูล : TGI Thai-German Institute

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×