Monday, December 11Modern Manufacturing
×

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมของ “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2564 > ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย <

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก

กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมฝึกอบรมที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 6 หลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกหัวข้อหลักสูตรได้ตามความสนใจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและยกระดับให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ ประกอบ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติ ไปต่อยอดในสถานประกอบการ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior หรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ ประกอบ ติดตั้ง และ เชื่อมโยง ระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติ

โดยกิจกรรมนี้มีให้เลือกถึง 6 หลักสูตร (หลักสูตรละ 25 วัน) ที่เกี่ยวข้องด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงกระบวนการที่จะยกระดับบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้

⚙หลักสูตร Automation system integration and Production Line Improvement Concept

⚙หลักสูตร Robot Peripheral System Integration and Commissioning

⚙หลักสูตร Motion Control for Robot

⚙หลักสูตs Robot plus Vision for Part Locating

⚙หลักสูตร Vision and Motion for Inspection

⚙หลักสูตร Advance Data Science for Intelligence Business

**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าฝึกอบรมเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

สมัครได้ที่ : คลิก 👈

✅คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
– เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
– เป็นผู้พัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (SI : System Integrator) ในโรงงาน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

📌รายละเอียดการจัดกิจกรรมฝึกอบรม (ทั้งหมดจำนวน 6 รุ่นๆ ละ 25 คน)
– ระยะเวลาการอบรมเชิงปฎิบัติการ : 25 วัน /รุ่น อบรมเชิงทฤษฎี 20 วัน + Project Workshop 5 วัน

– เริ่มกิจกรรม : กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2564 (3-4 วัน /สัปดาห์)

– ช่วงเวลาในการอบรม : 08:30 – 16:00 น. (ของทุกวัน)

– ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีอาหารกลางวัน/ขนมเบรค/เครื่องดื่ม ให้บริการ)

✅เมื่อเข้าเรียนครบตามที่กำหนดจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (Certificate)
✅หากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ หากมีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียน
✅ทีมงานดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) และจะแจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้หากท่านสนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมก่อนใคร

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณอลิสา ดวงศรี (ลูกปลา), โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 8324, อีเมล Alisa@thaieei.com

ที่มา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIProm

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×