Tuesday, May 11Modern Manufacturing

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิต โดย สถาบันไฟฟ้าฯ และ สศอ.

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 จำกัดจำนวน 10 กิจการเท่านั้น

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จัดโดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม แผนกพัฒนาเทคนิคและเครือข่ายอุตสาหกรรม
คุณอนุศักดิ์ พัฒนวัชรกุล
T.02-280-7272 ต่อ 8325
E-Mail : Anusak@thaieei.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.