fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

ก.อุตฯเร่งผลิตหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น ภายในเดือนนี้

ก.อุตฯ ผนึกกำลังพันธมิตรและผู้ประกอบการ ดันมาตรการผลิตหน้ากากอนามัยด้วยวัสดุคุณภาพทดแทน แก้ปัญหาเร่งด่วน พร้อมเร่งการผลิตให้ได้ 10 ล้านชิ้น ภายในเดือนนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) กระทรวงอุตสาหกรรมจัดประชุมผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้ผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการกว่า 50 ราย ร่วมหารือและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาหน้ากากอนามัย จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ดันมาตรการผลิตหน้ากากอนามัยจากวัสดุผ้า สั่งสถาบันสิ่งทอฯ ประสานกระทรวงสาธารณสุขการันตีวัสดุคุณภาพ ปลอดภัย พร้อมเร่งการผลิต 10 ล้านชิ้น

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 โดยมอบหมายให้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพิจารณาปริมาณความต้องการของสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้อ และจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา โดยจัดลำดับความสำคัญในการกระจายสินค้าที่จำเป็นดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงของบุคคล หน่วยงาน และสถานที่  เช่น  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มที่มีความเสียงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนทั่วไป  นั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า เจลล้างมือ  น้ำยา  ฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า  50 ราย       เพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิภาคอุตสาหกรรม เร่งแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือขาดแคลน  พร้อมผลักดันออกมาตรการเร่งด่วน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย

1. เร่งหารือ และขอความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งอยู่ในหมวดของอุปกรณ์สำคัญสำหรับทางการแพทย์ เพื่อแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน ซึ่งได้กำชับให้เร่งการผลิตเต็มกำลังการผลิต ด้วยความเร่งด่วน

2. หารือกับหน่วยงานร่วมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเตรียมความพร้อมผลิตหน้ากากอนามัยด้วยวัสดุผ้า ที่สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อ.กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นจะดำเนินการส่งตัวอย่างผ้าเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองว่า     ผ้าชนิดใดที่มีความปลอดภัยต่อประชาชน ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีประสิทธภาพในการป้องกันฝุ่นละออง และ            เชื้อโรค ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือไปยังผู้ประกอบการเตรียมเร่งผลิต และตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10 ล้านชิ้นภายในเดือนนี้

ด้าน นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่รับผิดชอบภาคผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศกำชับผู้ผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งการผลิตและจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ กำหนดมาตรการ วางแผนเตรียมการรับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ระยะการระบาดในวงจำกัด ระยะที่ 2 ไปพร้อมกันด้วย  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.