fbpx
Thursday, January 28Modern Manufacturing

ก.อุตฯ จัดงานเพิ่มยอดขายช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ก.อุตสาหกรรม จัดงาน“เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs” เพิ่มยอดขาย ลดNPL หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงัน เนื่องจากแต่ละประเทศ มีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ทำให้การขับเคลื่อนทางธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งระบบอุปสงค์ อุปทาน ระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนที่เกิดการชะลอตัว อันส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มีเงินทุนในการทำธุรกิจน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)

ซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้กองทุนมาเป็นระยะ ทั้งการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดเป็นระยะเวลา 1 ปี และการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้กองทุน โดยจนถึงปัจจุบันกองทุนฯ ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) แล้ว 10,750 ราย วงเงินกว่า 17,500 ล้านบาท

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่ขณะเดียวกันผลกระทบภาคอุตสาหกรรมจากสถานการณ์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในการความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ทั้งที่เป็นลูกหนี้กองทุนฯ และที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของกองทุนฯ จึงได้มีแนวคิด ในการจัดงาน“เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs”ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขาย ลดโอกาสการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานของกระทรวงอีกด้วย”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวสำหรับกิจกรรม “เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs” คาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้ของกองทุน กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ Startups และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กว่า 600 บูท การเสวนาให้ความรู้ในยุค New Normal อาทิ การค้าขายออนไลน์ โอกาสการทำธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดจนการเปิดตัวสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่จะให้บริการแก่ SMEs ในปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) จำนวนหนึ่งพันราย ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.