Thursday, September 29Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ ยันความพร้อมห้องแล็ปทดสอบหน้ากากอนามัย

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมห้องแล็ปสำหรับทดสอบหน้ากากอนามัย อำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งสินค้าไปทดสอบยังต่างประเทศ ย้ำหน้ากากอนามัยมาตรฐาน มอก. มีคุณภาพ ปลอดภัย ประชาชนใช้ได้อย่างมั่นใจ 

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน้ากากอนามัยกลายเป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนตามวิถีปกติใหม่ หรือ นิว นอร์มอล (New Normal) จึงทำให้เกิดความต้องการใช้หน้ากากอนามัย  มีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพปะปนอยู่ในท้องตลาด หลากหลายรูปแบบ และราคาที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า มีการนำหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องเร่งรัดให้ สมอ. ดำเนินการประกาศเป็นสินค้าควบคุม 

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรฐานหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 แบ่งตามระดับการใช้งานและการป้องกันออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานทั่วไป  ระดับที่ 2  หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป และระดับที่ 3 หน้ากากอนามัยสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรม  ซึ่งทั้ง 3 ระดับนี้ จะมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย กรองอนุภาคขนาดเล็ก และป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมผ่านได้โดยบอร์ด สมอ. (คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ได้เห็นชอบให้เป็นสินค้าควบคุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

ซึ่งขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปที่ยอมรับได้จากทุกฝ่าย คาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน ส.ค.นี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่ทำ หรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนทำ หรือนำเข้า จึงขอแจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ทราบและเตรียมตัวยื่นขอใบอนุญาตก่อนวันที่มาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

“ขอยืนยันถึงความพร้อมของห้องแล็ปในประเทศ ว่ามีขีดความสามารถในการทดสอบหน้ากากอนามัยตามที่มาตรฐานกำหนดได้ครบถ้วนทุกรายการ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องส่งสินค้าไปทดสอบยังต่างประเทศ และหากผู้ประกอบการรายใดต้องการยื่นขอ มอก. สามารถยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบ E-license ได้ที่ https://itisi.go.th/e-license/ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ สมอ. ได้ออกใบอนุญาต มอก.2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ระดับที่ 1 สำหรับการใช้งานทั่วไป ให้แก่บริษัท เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าจาก สมอ. ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Welcare” จึงขอฝากเตือนประชาชนให้เลือกซื้อหน้ากากอนามัยเฉพาะที่มี มอก. เท่านั้น เพื่อจะได้มั่นใจว่ามีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×