Monday, August 15Modern Manufacturing
×

ก.อุตฯ สั่ง จนท.WFH ลดความเสี่ยงโควิด มั่นใจไม่กระทบงานบริการ ปชช.

กระทรวงอุตสาหกรรม สั่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ยืนยันไม่กระทบต่องานบริการประชาชน เริ่มตั้งแต่ 16 เม.ย.-30 เม.ย.64 วอนทุกฝ่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยที่การ์ดอย่าตก

นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล โดยการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมืออย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม ส่วนบุคคลที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อดังล่าว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ และปฏิบัติตามมาตรการในสถานที่ทำงาน และขอให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงาน Work from Home โดยให้มีผลถึง 30 เมษายน 2564 เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงานหรือสถานศึกษา และลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหลังเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ส่วนกลาง) ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะผ่อนคลาย โดยในส่วนของการดำเนินงานจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อติดขัดหรือเกิดปัญหากับการบริการประชาชน

“การรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ผมได้เน้นความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อและช่วยดูแลตัวเอง ดูแลสังคม ด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชน ลดการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยบรรเทาและลดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการกักกันตนเอง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พร้อมกับติดตามคำสั่งจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×