fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

จีนชวนเชิญต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมชิป

ประเทศจีนต้องการลดการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์มูลค่ากว่า 2 แสนล้านเหรียญหยวนหรือ 31,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นสัดส่วน 59% จากชิปที่จัดจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งประเทศจีนเองสามารถผลิตได้เพียง 16.2% จากยอดขายทั่วโลก

ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการผันตัวเป็นฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีจากทั่วโลกทำให้เกิดการใช้งานชิปจำนวนมาก รวมถึงปัญหาการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งแนวทางแก้ปัญหา คือ เปิดรับการลงทุนจากนานาชาติโดยวางแผนการระดมทุนกว่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี เพื่อขึ้นแท่นผู้นำด้านการออกแบบและผลิตชิป ในเบื่องต้นนั้นมีบริษัทที่อยู่ในรายชื่อกว่า 20 บริษัทซึ่งมีรายชื่อ ZTE Corp ที่ติดบัญชีดำกับสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วย


ที่มา:

  • Industryweek.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.