fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

“นิคมฯบางปู” พร้อมรับมือน้ำท่วมช่วงฤดูฝน

กนอ. ติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู สั่งตรวจเช็คระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และซักซ้อมแผนการระบายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและชุมชนโดยรอบ

“นิคมฯบางปู” พร้อมรับมือน้ำท่วมช่วงฤดูฝน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563 และจะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยระบุว่าในระยะแรกอาจมีฝนกระจายอยู่ทั่วไป แต่จะเริ่มหนักขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และปีนี้คาดว่าจะมีฝนตกมากกว่าปีที่แล้วด้วยนั้น

กนอ.จึงได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศให้คอยติดตาม และเฝ้าระวังการเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวและมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ระดับน้ำทะเลซึ่งอาจเกิดน้ำทะเลหนุนได้ในบางช่วง ประกอบกับอยู่ใกล้กับชุมชนด้วย

“เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและชุมชนโดยรอบถึงความพร้อมในมาตรการต่างๆ กนอ. จึงได้ติดตามความพร้อมรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้กำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมให้มีความพร้อมใช้งาน เช่น เครื่องสูบระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันได้มีการขุดลอกรางระบายน้ำ และพร่องน้ำในบ่อเก็บกักน้ำฝนภายในนิคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำและการไหลระบายรวมถึงการปรับปรุงช่องระบายน้ำใต้ทางเท้าบริเวณถนนพัฒนา 1 และยังได้ขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองลำสลัดและคลองหกส่วน ซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่รองรับการระบายน้ำจากนิคมฯบางปู ซึ่งช่วยให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น โดยไม่ให้กระทบต่อชุมชนใกล้เคียง”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

นอกจากนี้ ได้กำชับให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งปฏิบัติตามแผนป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ สำรวจและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของคันดินป้องกันน้ำท่วม เตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำท่วม เครื่องสูบน้ำระบายน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ จัดหาเครื่องสูบน้ำสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระสอบทราย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรตลอด 24 ชั่วโมง และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง บูรณการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน ทหาร และท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กนอ. มั่นใจว่ามาตรการทั้งหมดข้างต้นจะสามารถรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ทุกแห่ง รวมทั้งชุมชนโดยรอบได้” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.