Wednesday, February 8Modern Manufacturing
×

“บีซีพีจี” ขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ญี่ปุ่น 25 MW

“บีซีพีจี” เปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคมากาเนะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญา 25 เมกะวัตต์แล้ว ในราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

“บีซีพีจี” ขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ญี่ปุ่น 25 MW
“บีซีพีจี” ขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ญี่ปุ่น 25 MW
“บีซีพีจี” ขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ญี่ปุ่น 25 MW

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา บีซีพีจีได้เปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคมากาเนะ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟฟ้า 25 เมกะวัตต์ กับบริษัท ชูบู อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด (Chubu Electric Power Company) ภายใต้การลงทุนแบบทีเค ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

“ปัจจุบันบีซีพีจี มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญารวม 89.7 เมกะวัตต์ การเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโคมากาเนะในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่มีการเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 59.7 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา อีกจำนวน 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้” นายนิวัติกล่าว 

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×