Saturday, September 25Modern Manufacturing
×

บีโอไอ จัดสัมมนาออนไลน์จีน-ฮ่องกง ดึงอุตฯ กลุ่มนวัตกรรม

บีโอไอเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนจีน-ฮ่องกง จัดสัมมนาออนไลน์ เชิญรองนายกฯ สุพัฒนพงษ์  เป็นประธาน กระตุ้นลงทุนอุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรม     

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับ หอการค้าระหว่างประเทศของจีน (China Chamber of International Commerce) และสภาพัฒนาการค้าของฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) จะจัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub” ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. (เวลาไทย) เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุน โอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจขยายการลงทุนมายังประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรม และประสบการณ์การทำธุรกิจของบริษัทจีน    ในประเทศไทย  โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน“เศรษฐกิจไทยและโลกเผชิญความท้าทายที่ต้องปรับตัวรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมๆ ไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี แต่ในวิกฤตดังกล่าวก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งถือว่าจีน-ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการลงทุนในภูมิภาค ขณะที่ไทยก็มีศักยภาพด้านที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ เป็นจุดเชื่อมโยงการลงทุนไปสู่ตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากรรวมกว่า 650 ล้านคน ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน และมีแผนจะยกระดับประเทศด้วยนวัตกรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบีโอไอ จึงขอเชิญนักลงทุนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียไปด้วยกัน” เลขาธิการบีโอไอกล่าว

ในปี 2563 ที่ผ่านมา จีน-ฮ่องกงมีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ อยู่ใน 5 ลำดับแรกของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยจีนมีการลงทุนอยู่ในลำดับที่ 2 มูลค่าเงินลงทุน 3.1 หมื่นล้านบาท ฮ่องกงลำดับที่ 5 มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนราว 4.7 หมื่นล้านบาท 

การสัมมนานี้ นอกจากจะมีผู้บริหารทั้งไทย-จีน-ฮ่องกงแล้ว ยังมีเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสนับสนุนของประเทศไทยในอุตสาหกรรมกลุ่มนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ โดยผู้แทนจากบีโอไอ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย คาดว่าจะมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า 500 ราย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×