Sunday, December 5Modern Manufacturing
×

บี.กริม ผนึก เครือสหพัฒน์ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บี.กริม จับมือ เครือสหพัฒน์ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นำร่อง คิงบริดจ์ ทาวเวอร์  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พระราม 3 เป็นโครงการแรก 

เมื่อเร็วๆนี้ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม นางสาว แคโรลีน ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด  และ นายฟาบริส กู๊ดช์แมน ประธานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม บี.กริม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายธุรกิจและฐานลูกค้าเพื่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองกลุ่มบริษัทร่วมกัน

KR 4 AGILUS หุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ดีในสายการผลิต หยิบวางประกอบอย่างแม่นยำ ติดตั้งได้ 360° | KUKA [SS]

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  บี.กริมจะนำแนวคิดวิศวกรรมคุณค่ามาช่วยเครือสหพัฒน์ในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อวางโครงสร้างเปลือกอาคาร ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง และโซลูชันต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การประหยัดพลังงานและการลงทุนที่คุ้มค่า แต่ยังคงให้ประสิทธิภาพสูงสุด

รวมไปถึงการพัฒนาโซลูชันสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบการให้มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และยังประหยัดพลังงานอีกด้วย

ด้านนายวิชัย กล่าวว่าเครือสหพัฒน์ และ บี.กริม เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบโซลูชันให้แก่ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์  (KingBridge Tower)  เป็นโครงการแรกภายใต้ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่สูงที่สุดในประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนพระราม 3 และเป็น Smart Building ที่ผสมผสาน Iconic Design เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลมกลืนไปกับพื้นที่สีเขียว เน้นความเป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมวันทำงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ธุรกิจภายใต้เครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การบริหารและพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการ การค้าปลีก โซลูชันที่หลากหลายของ บี.กริม สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ในธุรกิจที่หลากหลายของเครือสหพัฒน์ก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของ บี.กริม ได้เช่นกัน เช่น ธุรกิจสิ่งทอคุณภาพสูงมีประสิทธิภาพป้องกันความชื้น และเชื้อรา ที่สามารถนำไปใช้กับสินค้าอุตสาหกรรมอย่าง เครื่องปรับอากาศได้ หรือ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่สามารถพัฒนาบริการโดยขยายไปยังธุรกิจรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ร่วมกัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×