Saturday, December 2Modern Manufacturing
×

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 20,000 ลบ.

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาทจำนวน 3 รุ่น สะท้อนการกำกับกิจการที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ 

ปตท. ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 20,000 ลบ.

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดของประเทศ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 เดือน และ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 1.79% 2.45% และ 3.47% ต่อปี ตามลำดับ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่า 110 ราย  ประกอบด้วย กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ ด้วยยอดจองซื้อรวมมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท ทาง ปตท. จึงตัดสินใจเพิ่มส่วนการเสนอขาย (Greenshoe option) อีก 5,000 ล้านบาท จากมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้เดิมที่ 15,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท 

รายการข่าวอุตสาหกรรม EP.5

“ปตท. ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และให้การตอบรับหุ้นกู้ ปตท. เป็นอย่างดีเสมอมา การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้  เป็นไปตามแผนบริหารจัดการทางการเงินของ ปตท. เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงาน  ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond”  และเป็นการนำเสนอทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนกับบริษัทที่ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม” นางสาวพรรณนลิน กล่าวเสริมในตอนท้าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้ทำการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×