fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

พาชมโรงงานผลิตเครื่องดนตรีทองเหลืองในอินเดีย

โรงงานผลิตเครื่องดนตรีทองเหลืองในอินเดียเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีกรรมวิธีและข้อจำกัดในการผลิตแตกต่างกันไป เช่น เครื่องไม้ที่อ่อนไหวต่อความร้อน ในขณะที่การขึ้นรูปทองเหลืองต้องใช้ความร้อนสูง วันนี้ MM ของพาทุกคนชมคลิปสั้น ๆ ของ SME ที่ผลิตเครื่องดนตรีในอินเดียซึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

Nadir Ali & Co. ผู้ผลิตเครื่องดนตรีที่ได้รับความชื่นชมด้านคุณภาพ มีการส่งออกสินค้าไปขายถึงซาอุดิอาระเบีย เยอรมนีและฝรั่งเศส ซึ่งการผลิตในโรงงานเกือบทั้งหมดใช้แรงงานคนเป็นหลัก ความสำเร็จส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้แนวคิดว่าการผลิตเครื่องดนตรีนั้นเหมือนกับการทำงานศิลปะ ใช้ความรัก ความทุ่มเทในการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพที่เต็มไปด้วยความใส่ใจ

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.