Thursday, June 30Modern Manufacturing
×

พพ. เตือนมีบริษัท-องค์กร อ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

พพ. เตือนบริษัท-องค์กร แอบอ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ พบหากเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พร้อมจะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

พพ. เตือนมีบริษัท-องค์กร อ้างชื่อกรม ไปสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พพ. เตรียมให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ สำหรับดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่ปัจจุบันนี้ พบว่ามีบริษัทบางรายแสดงพฤติกรรมแอบอ้างในการบริการทำเอกสารประกอบการขอรับเงินสนันสนุน โครงการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจาก พพ. และนำโลโก้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และป้องกันการเข้าใจผิดของหน่วยงาน พพ. จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า พพ. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว หากตรวจพบการกระทำผิดเป็นเหตุให้ พพ. ได้รับความเสียหาย พพ. ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

ดร.ประเสริฐกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขโครงการฯและยังไม่ได้มีการประกาศแต่อย่างใด 

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก พพ.  ซึ่งหากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-223-0021-9 ต่อ 1339 ,1036 ในวันเวลาราชการ และสามารถติดตามข่าวสาร พพ. ได้ทาง www.dede.go.th หรือ Facebook กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×