Tuesday, January 31Modern Manufacturing
×

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2564

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564

🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

👨‍🔧คุณสมบัติ :

  • เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการผลิต ตามนิยามของ สสว.
  • ไม่เคยมีข้อร้องเรียนหรือเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต 3 ปี ย้อนหลัง

📍ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ : bit.ly/3p3wppH

👉สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณภาสันต์ วิชิตอมรพันธ์ , คุณวรรธณะ เรืองสำเร็จ , คุณวิมลภา ชุ่มดี คุณภาณุพงศ์ คพผาด

☎02 -202 -4510 , 063 -213 -2097

E-Mail : logistics.award@gmail.com

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×