fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

ราช กรุ๊ป ผนึก 2 พันธมิตร ลงทุนโรงไฟฟ้า มูลค่ากว่า 2 พันลบ.

ราช กรุ๊ป ผนึก นวนคร – พีอีเอ เอ็นคอม พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ามูลค่า 2,176 ล้านบาท ป้อนลูกค้าเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ราช กรุ๊ป”) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“พีอีเอ เอ็นคอม”)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ราช กรุ๊ป”) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“พีอีเอ เอ็นคอม”) ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Independent Power Supply หรือ IPS) ระบบโคเจนเนอเรชั่น กำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 2,176 ล้านบาท ทั้งนี้ ทั้งสามฝ่ายได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับดำเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยราช กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 40        นวนคร และพีอีเอ เอ็นคอม ถือหุ้นร้อยละ 35 และ 25 ตามลำดับ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Independent Power Supply หรือ IPS) ประเภทโคเจนเนอเรชั่น โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา โดยเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  โครงการนี้จะช่วยเสริมระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญต่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2566   

“โครงการประเภท IPS เป็นโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สำหรับที่ตั้งโครงการ IPS แห่งนี้นับว่ามีศักยภาพสูงมาก โดยเป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทระดับโลกจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ 2 ต่อจากโครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ที่บริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตรที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกครั้ง รวมทั้งได้เริ่มความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในเครือของ กฟภ.  เราเชื่อมั่นว่า ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่ายจะสานต่อความร่วมมือไปสู่การลงทุนในอนาคตต่อไป” นายกิจจา กล่าว

ในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 780 เมกะวัตต์ และโครงการ IPS แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในเป้าหมายการลงทุนในปีนี้ เช่นเดียวกับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเน็กส์ซิฟ กำลังการผลิตติดตั้ง 92 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 49 แล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.