fbpx
Tuesday, January 26Modern Manufacturing

การลงทุนกับการฝึกอบรมแรงงานทำให้แรงงานรักในองค์กรมากขึ้น

รายงานล่าสุดจากการวิจัยเล่าถึงการเพิ่มความรักของแรงงานที่มีต่อองค์กรนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนลงแรงในการฝึกอบรมทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทักษะเหล่านั้นเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานในตลาดอาชีพด้วยเช่นกัน

ในช่วงเวลาที่ทักษะกำลังขาดแคลนเช่นนี้ บางบริษัทอาจไม่ได้ให้การศึกษาที่ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานในตลาด สิ่งที่เหนี่ยวรั้งนายจ้างไว้ คือ ความกลัวที่ลูกจ้างนั้นจะใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมในการเพิ่มโอกาสหางานในที่ใหม่

“ปัจจุบันยังหาหลักฐานยืนยันในประเด็นความกลัวนั้นที่มีความแน่ชัดไม่ได้” ศาสตราจารย์ Zwick แห่ง Maximilians-Universität (JMU) Würzburg และ ดร. Daniel Dietz พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการฝึกอบรมแรงงานจะเป็นการเพิ่มความรักในองค์กร (Royalty) มากกว่า 10% เสียด้วยซ้ำ

เมื่อแรงงานมีความรักในองค์กรมากขึ้น Productivity ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเอกสาร International Journal of Human Resource Management แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมไม่เพียงเพิ่ม Productivity ให้แรงงานแต่ยังช่วยลดความตั้งใจที่จะออกจากบริษัทอีกด้วย

จากการศึกษาแรงงาน 4,300 คน ใน 150 บริษัทเยอรมัน ตลอดเวลา 5 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อแรงงานมีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานร่วมกับบริษัทจะมีการจ้างงานต่อในปีต่อไปเกิดขึ้น อีกปัจจัยสำคัญ คือ เนื้อหาการฝึกอบรมนั้นเป็นที่สนใจของลูกจ้างคนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าการฝึกอบรมนั้นจะได้รับการรับรองหรือใบประกาศจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่

ที่มา:
Sciencedaily.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.