Saturday, January 28Modern Manufacturing
×

วัสดุ Elastomeric Resin เกรดการแพทย์สามารถใช้กับการพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว

วัสดุ Elastomeric Resin ที่รองรับการใช้งานทางชีวภาพนั้นสามารถใช้งานได้กับการพิมพ์ 3 มิติถูกพัฒนาขึ้นมาโดย B9Creations เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ต้องมีการยึดติดกับผิวหนัง โดยอายุยาวนานถึง 30 วัน

วัสดุ Elastomeric Resin เกรดการแพทย์สามารถใช้กับการพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว
วัสดุ Elastomeric Resin เกรดการแพทย์สามารถใช้กับการพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว
วัสดุ Elastomeric Resin เกรดการแพทย์สามารถใช้กับการพิมพ์ 3 มิติได้แล้ว

BioRes – Silicone วัสดุรูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องมือแพทย์ที่ต้องยึดติดกับผิวหนังได้ปลอดภัยยาวนานถึง 30 วันภายใต้มาตรฐาน ISO 90993 ไม่ว่าจะนำมาสร้างอุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทำจากซิลิโคน หูฟัง และเครื่องช่วยฟัง

วัสดุใหม่นี้จะช่วยเปิดโอกาสในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นไปได้หลากหลายมากขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนได้จำนนมหาสาร เพราะว่าวัสดุนั้นไม่ใช่เทฟลอนบริสุทธิ์ การผลิตเครื่องมือที่มีความจำเพาะสอดรับกับร่างกายผู้ป่วยหรือต้องมีการเปลี่ยนบ่อยครั้งก็สามารถทำได้ง่าย สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ฉีกขาด

วัสดุใหม่นี้ยังสามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์รุ่น Core 5 Series Med XL 3D Printers ของบริษัทเองเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานวัสดุใหม่นี้ได้อีกด้วย

ที่มา:
Plasticstoday.com

เนืื้อหาที่น่าสนใจ:
การพิมพ์ 3 มิติรูปแบบใหม่สำหรับอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานต่อแบคทีเรีย
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×