Monday, December 4Modern Manufacturing
×

“วีริศ”เคลียร์โครงการท่อส่งน้ำ EEC ไร้ผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม

“วีริศ” เปิดเผยผลการประชุมร่วม 3 ฝ่าย กรณีโครงการท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ที่ต้องผ่านมือการบริหาร พร้อมระบุ ทุกฝ่ายจะร่วมกันช่วยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

“วีริศ”เคลียร์โครงการท่อส่งน้ำ EEC ไร้ผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม
“วีริศ”เคลียร์โครงการท่อส่งน้ำ EEC ไร้ผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังได้เชิญประชุมร่วมกันระหว่าง กรมธนารักษ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ และบริษัท วงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ว่า ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้หารือถึงแนวทางการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านคืนสินทรัพย์ของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ – แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2566 นี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ไปต่อไม่ไหว! Ford USA เรียกคืนรถยนต์กว่าแสนคัน เหตุไฟลุกไหม้แม้จอดเฉย ๆ | FactoryNews ep.18/2

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนงานส่งมอบระบบสูบจ่ายของทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นสถานีสูบจ่ายน้ำหลักในการสูบจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆตามแนวท่อที่สำคัญ เช่น แนวท่อหนองปลาไหล – มาบตาพุด-สัตหีบ โดยทั้ง 3 ฝ่าย คือ กรมธนารักษ์ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ และบริษัท วงศ์สยามฯ ได้หารือร่วมกันเพื่อให้แผนงานส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าว มีความชัดเจนและรอบคอบที่สุด

“วีริศ”เคลียร์โครงการท่อส่งน้ำ EEC ไร้ผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายซักถามและชี้แจง ทำให้เกิดความชัดเจนและสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ อาจยื่นคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราว เพื่อหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ หรือเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด ในกรณีที่บริษัท วงศ์สยามฯ ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที 

ขณะที่บริษัท วงศ์สยามฯ ได้เตรียมความพร้อมวางระบบสูบจ่ายน้ำคู่ขนานไปด้วยแล้ว โดยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวในสถานีสูบน้ำ และสามารถให้บริการสูบน้ำตามปกติ โดยไม่คิดค่าบริการแก่ลูกค้าในช่วงการเปลี่ยนผ่าน และได้หารือกับกรมชลประทานเพื่อขอใบอนุญาตชั่วคราวแล้ว

การประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้มีการซักถามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ ทั้งเรื่องสถานการณ์หลังจากวันที่ 11 เมษายน 2566 เรื่องการใช้น้ำ และการใช้ไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำในพื้นที่ทับซ้อน โดยในที่ประชุมได้ให้คำมั่นว่า การดำเนินการต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ และจะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ รวมถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยทั้งบริษัท วงศ์สยามฯ และบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างดีที่สุด

“กนอ.ยืนอยู่ข้างผู้ใช้น้ำ และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม สิ่งที่ กนอ.ปกป้อง คือผลประโยชน์ของผู้ใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจากการประชุมฯ เห็นได้ว่า ทั้ง 3 ฝ่ายต่างร่วมกันเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทำให้เบาใจได้ในระดับหนึ่งว่า การส่งมอบพื้นที่ครั้งนี้จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม กนอ.จะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อสรุปจากการหารือ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบต่อไป” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×