fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

สนพ. เผยการใช้ไบโอดีเซลเดือนมี.ค.ลดลง

สนพ. เผยการใช้ไบโอดีเซลเดือนมีนาคม อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเล็กน้อย สำหรับการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงกว่าล้านลิตรต่อวัน จากมาตรการล็อกดาวน์

สนพ. เผยการใช้ไบโอดีเซลเดือนมี.ค.ลดลง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-24 พ.ค.) อยู่ที่ 25.01 บาท/ลิตร เพิ่มขึ้น 0.14 บาท/ลิตร จากสัปดาห์ก่อนหน้าไม่มากนัก โดยราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ย ช่วงวันที่ 11-15 พ.ค.63 อยู่ที่ 2.90 – 3.10 บาท/กิโลกรัม (กก.) ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ 20-21 บาท/กก.

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันตามฤดูกาลมาก แต่ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.67 และ 1.56 ล้านตัน ตามลำดับ ลดลง 10.83% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคหลังจากได้รับผลกระทบโควิด-19 ไตรมาสที่ 2/63 จากการประมาณการของกรมการค้าภายใน อยู่ที่ประมาณ 70,000-85,000 ตัน/เดือน จากความต้องการน้ำมันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มลดลง จากมาตรการปิดพื้นที่ (lock down)

ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตร/วัน และปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตร/วัน โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ  ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบรวม ณ สิ้นเดือน เม.ย. ประมาณ 251,369 ตัน

ส่วนสถานการณ์ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาท/ลิตร ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า  ขณะที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยังคงทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลง และทำให้การใช้เอทานอลลดลงตามไปด้วย

ปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตร/วัน แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้านลิตร/วัน

โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการผลิตจริงในเดือนมีนาคม อยู่ที่ 4.49 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 0.65 ล้านลิตร/วัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.