Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

สมอ. ทลายโกดังย่านลาดกระบัง อายัดเครื่องสำรองไฟ กว่า 300 เครื่อง

สมอ. ทลายโกดังย่านลาดกระบัง อายัดเครื่องสำรองไฟ หรือ ยูพีเอส 320 เครื่อง มูลค่ากว่า 500,000 บาท หลังพบนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าย่านลาดกระบัง กรุงเทพฯ หลังพบว่ามีการนำเข้าเครื่องสำรองไฟ หรือ ยูพีเอส โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 320 เครื่อง มูลค่ากว่า 500,000 บาท จึงยึดอายัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเครื่องสำรองไฟเหล่านี้เป็นสินค้าที่อยู่ใน 115 รายการ ที่ สมอ. ควบคุม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับบทลงโทษของผู้ประกอบการรายนี้ต้องระวางโทษในกรณีนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 “การปฏิบัติการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า แม้ สมอ. จะมีมาตรการให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 แต่การดำเนินการภายใต้ภารกิจที่จะคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ มิได้บกพร่องแต่อย่างใด และอยากฝากเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าด้วยความรอบคอบ และเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. เพื่อความปลอดภัย” นายวันชัย กล่าว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×