Friday, January 21Modern Manufacturing
×

สมอ. บุกทลายร้านค้าออนไลน์ ย่านศรีนครินทร์ ไม่มี มอก.

สมอ. บุกทลายร้านค้าออนไลน์ ย่านศรีนครินทร์ แหล่งพักสินค้าก่อนส่ง พบโคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์แปลงไฟ และสายไฟฟ้า ไม่มี มอก. กว่า 60,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เตือนนักช็อปออนไลน์ ก่อนคลิกให้ดูเครื่องหมาย มอก.

สมอ. บุกทลายร้านค้าออนไลน์ ย่านศรีนครินทร์ ไม่มี มอก.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 3 คูหา 5 ชั้น โดยชั้น 1 เปิดเป็นร้านจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่องสว่าง ชั้น 2 – 5 เป็นแหล่งพักเก็บสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พบโคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์แปลงไฟ และสายไฟฟ้าไม่มีเครื่องหมาย มอก. จำนวน 142 รายการ กว่า 60,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นของบริษัท นิวสตาร์ไลท์ เทค (ไทยเเลนด์) จำกัด  ซึ่งใช้เป็นแหล่งพักสินค้าเพื่อรอส่งให้กับผู้สั่งซื้อทางออนไลน์ จึงได้ยึดอายัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานส่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 

สำหรับผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6  เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม หากพบว่าเป็นผู้นำเข้าด้วย ก็จะมีความผิดฐานนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย ซึ่งการเข้าตรวจจับในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

นายวันชัย กล่าวว่า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ สมอ. จะประกาศเป็นสินค้าควบคุม การทำหรือนำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก สมอ. ก่อน หากเป็นร้านค้าจะต้องขายเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยเฉพาะสายไฟฟ้า หากไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและเป็นสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดยทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งไม่สามารถทนต่อการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงได้ หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ทำให้สายไฟฟ้าเกิดการลุกไหม้ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตามมา 

ดังนั้น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย มอก.รับรอง ประชาชนจะมั่นใจได้ในความปลอดภัย เพราะผ่านการตรวจสอบรับรองจาก สมอ. แล้ว ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอเตือนไปยังประชาชนที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ให้ดูเครื่องหมายมาตรฐานที่รับรองคุณภาพสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง เพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงกว้างอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×