Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

สสว. เปิดกู้สินเชื่อ SMEs One รอบ 3

สสว. จับมือ พันธมิตร เปิด โครงการสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี ช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 นี้ เป็นต้นไป  

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในงานแถลงข่าวการเปิดรับคำขอกู้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3 ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าโครงการสินเชื่อ “SMEs One” ของ สสว. ได้ เนื่องจากมีปัจจัยหลักมาจากผู้ยื่นกู้ขาดคุณสมบัติตามกำหนดของโครงการนี้ เช่น รายได้ไม่เป็นไปตามนิยาม ไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ธุรกิจไม่เข้าข่าย และได้รับสินเชื่อไปแล้วจากกองทุนอื่นไปแล้ว เป็นต้น 

ผอ.สสว. เผยต่อว่า จากปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้สถานะของโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย หรือโครงการสินเชื่อ “SMEs One” วงเงิน 4,890 ล้านบาท ซึ่ง สสว. ได้มอบให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นหน่วยร่วมดำเนินการในการปล่อยสินเชื่อ รอบที่ 1 เมื่อวันที่            1 มิถุนายน 2563 และรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมมีผู้ยื่นคำขอสินเชื่อครบตามจำนวนแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบคัดกรอง พบว่า ผู้ยื่นขอกู้ส่วนใหญ่ ขาดคุณสมบัติ ทำให้ยังมีวงเงินเหลือ 

ด้วยเหตุนี้ สสว. จะดำเนินการเปิดรับคำขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3  วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท  ซึ่งการเปิดรอบนี้ สสว. จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ 1.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3.สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 4.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 5.สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยจะเปิดให้แจ้งความประสงค์ยื่นกู้ผ่านหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่งดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 9.00 น.         ของวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะปิดรับคำขอ เมื่อวงเงินยื่นกู้เต็มจำนวน 

 นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินการ กล่าวว่า กระบวนการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One รอบ 3 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานพันธมิตร 5 แห่ง ช่วยทำหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของสมาชิกที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ จากนั้น จะรวบรวมคำขอกู้และเอกสารประกอบยื่นกู้ ส่งต่อให้ SME D Bank เพื่อพิจารณาอำนวยสินเชื่อต่อไป 

ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ช่วยคัดกรองกลุ่มผิดคุณสมบัติออกไปตั้งแต่แรก ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานพร้อมช่วยให้พบผู้ประกอบการเป้าหมายตัวจริงที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ต่อเนื่องและสามารถพาถึงแหล่งทุนได้รวดเร็ว  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ SMEs One สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ยังหน่วยงานที่เป็นสมาชิกอยู่ หรือติดต่อไปยังหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร  

สำหรับสินเชื่อ “SMEs One”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ SME D Bank  สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินยื่นกู้ สำหรับบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท กำหนดหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน       ตามเกณฑ์ สสว. กรณีนิติบุคคลให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน  

ด้านคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิก สสว. อีกทั้งไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  อีกทั้ง ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×