fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

8 ข้อเรียกร้องจากสหรัฐกรณีข้อพิพาทการค้าจีน

ข้อพิพาทกรณีกำแพงภาษีของสหรัฐที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภายในสหรัฐอเมริกาเอง ประเทศจีนรวมถึงประเทศคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างใกล้เร่งด่วนทำให้เกิดการประชุมระหว่างสองประเทศขึ้นที่ปักกิ่ง

โดยสหรัฐยื่นข้อเรียกร้องต่อประเทศจีนซึ่ง Bloomberg ได้แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ลดการขาดดุลการค้า

สหรัฐอเมริกาต้องการลดการขาดดุลการค้าระหว่างสองประเทศลงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 โดยจีนต้องจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐอย่างต่ำ 75% จากเป้าการส่งออก 12 เดือนของสหรัฐซึ่งมีมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้น 1 มิถุนายน 2018 และ 50% ของสัญญาเพิ่มเติมจากจีน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอย่างน้อยในการซื้อสินค้าจากสหรัฐ 12 เดือนเริ่มต้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2019

2. ให้การปดป้องเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ

ข้อเรียกร้องนี้จะเป็นการขัดขวางแผนนโยบาย Made in China 2025 ซึ่งมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญ โดยภายในวันที่ 1 มกราคม 2019 จีนจะต้องจัดการกับเงื่อนไขการส่งออกนำเข้าของเทคโนโลยีรวมถึงความยุติธรรมของ JV  และภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 จีนจะต้องถอนคำร้องต่อ WTO กรณีที่สหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีจากจีน

3. กำหนดข้อจำกัดสำหรับลงทุนในเทคโนโลยีกลุ่มเสี่ยง

ความต้องการในประเด็นนี้ของสหรัฐฯ คือ จีนต้องไปไม่แข่งขัน ไม่วางตนเป็นคู่แข่ง หรือใดๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกับสหรัฐฯ โดยจีนจะต้องไม่ลงทุนเทคโนโลยีสำคัญหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของสหรัฐฯ

4. การลงทุนของสหรัฐในจีน

จีนต้องไม่สร้างความโปร่งใสไม่ตั้งข้อกำหนดการลงทุนอันไม่ยุติธรรมกับนักลงทุนสหรัฐฯ ในจีน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาด การเยียวยา รวมถึงข้อกำหนดในการครอบครองสิทธิ์และอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็น โดยภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 สหรัฐฯ จะตรวจสอบข้อจำกัดทางการลงทุนที่กีดกันนักลงทุนจากสหรัฐฯ จากการเข้าสู่ตลาดจีน

5. กำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี

ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 จีนต้องลดค่าธรรมเนียมสินค้าที่ไม่ได้อยู๋ในกลุ่มสินค้าอันตรายให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินสหรัฐฯ ใช้ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับมาตรการปลดมาตรการการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีและทำให้สหรัฐสามารถนำเข้าสินค้าในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแผน Made in China 2025

6. ผู้ให้บริการและการบริการของสหรัฐฯ

ต้องการให้จีนพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงได้ในเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง

7. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา

ต้องการให้จีนพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงได้ในเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง

8. การบังคับใช้

หากจีนไม่ปฏิบัติตามกรอบดังกล่าวสหรัฐฯ สามารถดำเนินยกระดับภาษีและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของจีนหรือจำกัดการให้บริการ ทำให้จีนไม่สามารถแข่งขันหรือแสดงการต่อต้านใด ๆ ต่อมาตรการด้านภาษีหรือข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา การถอนคำร้อง WTO ให้ดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารแจงเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้องห้ามที่อาจส่งผ่านทางการขนส่งมากกว่า 1 ประเทศ และจีนต้องแสดงทุกรายละเอียดของการขนส่ง การไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งจะดำเนินมาตรการทางภาษีทันที


ที่มา:

  • industryweek.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.