Friday, August 19Modern Manufacturing
×

สุริยะ สั่งการ สมอ. เร่งออกมาตรฐาน “เรือไฟฟ้า”

บอร์ด สมอ. เดินหน้านโยบาย EV เต็มสูบ สั่ง สมอ. ออกมาตรฐาน “เรือไฟฟ้า” ปีหน้า หลังออกมาตรฐาน EV ไปแล้วกว่า 90 มาตรฐาน

สุริยะ สั่งการ สมอ. เร่งออกมาตรฐาน “เรือไฟฟ้า”

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการ สมอ. เร่งออกมาตรฐาน EV อย่างเต็มที่ เพื่อขานรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ล่าสุด สั่ง สมอ. ไปดำเนินการจัดทำมาตรฐานเรือไฟฟ้าเพิ่มเติม  หลังจากที่ได้มีการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้ว กว่า 90 เรื่อง

ครบวงจร! วิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานตัวอย่างครบทุกโซลูชั่นที่ Coax Technical Center [SuperSource]

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กมอ. (บอร์ด สมอ.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาว่า บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบาย EV ของรัฐบาล  และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด สั่ง สมอ. จัดทำมาตรฐานเรือไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2565 ด้วย

ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติม ว่า มาตรฐานเรือไฟฟ้าฉบับนี้ จะครอบคลุมเรือสำหรับใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานเรือไฟฟ้าต่อไป 

ทั้งนี้ เรือไฟฟ้าถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานได้ หากมาตรฐานเรือไฟฟ้าแล้วเสร็จจะถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการต่อเรือไฟฟ้าขึ้นไปอีกระดับ เพราะมีนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตที่ได้การยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศได้ จึงนับเป็นความก้าวหน้าสำคัญของการคมนาคมทางน้ำของไทย ในการสนับสนุน  นโยบาย EV ของรัฐบาล เพื่อร่วมกันประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางน้ำและอากาศ ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันอีกด้วย

การประชุมบอร์ด สมอ. ครั้งนี้ ยังได้เห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานเพิ่มเติมอีก 40 กว่าเรื่อง อาทิ  หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC , เครื่องพลาสมาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ , เหล็กกล้าลวดชุบแข็งสำหรับคอนกรีตอัดแรง , สายไฟฟ้า , เคเบิ้ลเส้นใยนำแสง , มาตรฐานซอฟแวร์สำหรับองค์กรที่มีขนาดไม่เกิน 25 คน  ดวงโคมไฟฟ้าที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์  , เครื่องทอดน้ำมันท่วมและเครื่องทอดโดนัทที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ , รองเท้านิรภัย  และวัสดุเทียมหนังสำหรับผลิตกระเป๋าและรองเท้า เป็นต้น รวมทั้ง เห็นชอบให้ สมอ. ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสำหรับคอนกรีตอัดแรง เคเบิลเส้นใยนำแสง อุปกรณ์ควบคุมหลอด เครื่องทอดน้ำมันท่วมแบบไฟฟ้าอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×