fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้กับโมดูลสายพานลำเลียง

ปัจจุบันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความทุ่มเทเหล่านั้นผลิดอกออกผลให้เห็นอยู๋ตอลดเวลา หนึ่งในผลลัพธ์ที่น่าสนใจ คือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) ที่นิยมใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งสามารถปรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายแตกต่างจาก AGV ที่มีรูปแบบการทำงานค่อนข้างตายตัว ซึ่งหนึ่งในโมดูลที่น่าสนใจที่ต้องการนำเสนอในวันนี้ คือ ระบบสายพาน

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้สามารถติดตั้งโมดูลสำหรับปฏิบัติการได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงหุ่นยนต์แขนกลด้วยเช่นกัน สำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งด้วยระบบสายพานลำเลียงจะสามารถขนถ่ายสินค้าและเปลี่ยนถ่ายสลับสายการขนส่งระหว่างสายพานได้อัตโนมัติด้วยความความแม่นยำ เหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าที่ได้รับการบรรจุหรืออยู่ในภาชนะที่มีความมั่นคงแล้วเป็นหลัก

จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้สามารถติดตั้งสายพานลำเลียงได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการรองรับของหุ่นยนต์นั้น ๆ ซึึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตต่างเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้โมดูลที่หลากหลายในหุ่นยนต์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถทำงานอเนกประสงค์ได้อยู่แล้ว

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.