Sunday, January 29Modern Manufacturing
×

อินโนบิก จับมือ มหิดล พัฒนาสูตรอาหารผู้สูงวัย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ อินโนบิก (เอเซีย) ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารปั่นผสมชนิด UHT” สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานอาหารปกติ

อินโนบิก จับมือ มหิดล  พัฒนาสูตรอาหารผู้สูงวัย
อินโนบิก จับมือ มหิดล  พัฒนาสูตรอาหารผู้สูงวัย
อินโนบิก จับมือ มหิดล  พัฒนาสูตรอาหารผู้สูงวัย

เมื่อเร็วๆ นี้ – รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณาผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  และดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “พัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารปั่นผสมชนิด UHT” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 1 จากซ้าย) ภญ. อำพร เจริญสมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด  ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สุทธิพงษ์แห่งวานิชกรุ๊ป ปั้นแบรนด์อุตสาหกรรมสู่ยอดพันล้าน | Vanich Group [SuperSource_Interview]

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญของสถาบันโภชนาการ ในการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสมชนิด UHT อีกทั้งกรรมวิธีในการผลิต เพื่อให้ได้อาหารปั่นที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถทานอาหารปกติได้ ผู้ที่รับประทานจะรู้สึกถึงการรับประทานอาหารจริง และยังได้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพราะมีสารอาหาร วิตามินแร่ธาตุ และรสชาติอร่อย โดยจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสมชนิด UHT สำหรับผู้ป่วยทั่วไป และสูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีสารอาหารครบถ้วน พร้อมทาน ร่นระยะเวลาในการเตรียมอาหาร แก้ไขปัญหาจากการเตรียมอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรือปัญหาจากความสด สะอาด ช่วยให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบอาหารสดในประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร และเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคตวางแผนที่จะพัฒนาต่อให้เป็นอาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วยอีกด้วย

ทั้งนี้ อินโนบิก (เอเซีย) เน้นการพัฒนาธุรกิจด้านโภชนาการให้เกิดความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย เพื่อพัฒนาการเกษตรให้เติบโตไปด้วยกัน สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรกรรมของไทย และร่วมกับพันธมิตรสร้างระบบนิเวศ เพื่อเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัชอย่างครบวงจรต่อไป

Reporter
READ MORE
×