fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

เก็บตก PROPAK ASIA 2018

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน PROPAK ASIA 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)’ ทาง mmthailand.com จึงอยากพาท่านผู้อ่านตะลุยงาน PROPAK ASIA แบบทุกซอกทุกมุม

PROPAK ASIA 2018

มาเริ่มกันที่ ProcessingTechAsia เป็นโซนของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป โดดเด่นด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะปัจจุบันอาหารแปรรูปเป็นที่ต้องการมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องผลิตอาหารให้ทันกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งโซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 500 ราย และเครื่องจักรกว่า 1,500 เครื่อง

PackagingTechAsia หรือโซนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ แน่นอนอยู่แล้วว่าโซนนี้ต้องชูในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อย่างแน่นอน เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าแทบทุกชนิด และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ตลาดบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงตลาดเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ก็มีแนวโน้มการเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์มีความต้องการมากขึ้นตามความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและความต้องการการผลิตในระบบอัตโนมัติที่มีมากขึ้น ดังนั้น ในโซนนี้จึงมีทั้งเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีอันหลากหลาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ผู้แสดงสินค้ากว่า 560 ราย ได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาโชว์กว่า 1,600 รายการมาให้ผู้ประกอบการหรือนักอุตสาหกรรมได้เลือกซื้อเลือกหาตามความต้องการ

DrinkTechAsia โซนของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เรียกได้ว่าโซนนี้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี เพราะผู้แสดงสินค้ากว่า 220 ราย ได้ขนนวัตกรรมและเครื่องจักรกว่า 600 เครื่อง ที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แน่นอนว่าต้องเกิดการแข่งขันสูง ดังนั้น โซนนี้จึงเหมาะแก่ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับตลาดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในตลาดเครื่องดื่มที่กำลังขยายตัว

PharmaTechAsia เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม โซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 60 ราย นำเครื่องจักรกว่า 180 เครื่อง มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกหา เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคนมักให้ความสำคัญกับคุณภาพของยามากกว่าราคา ดังนั้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตจึงต้องพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นในการผลิต และความแม่นยำในการผลิตสูง นอกจากนี้ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยาก็ต้องมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง พกพาสะดวก ทนทาน และปลอดภัยเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอีกด้วย เรียกได้ว่าโซนนี้มีเครื่องจักรเกี่ยวกับยาที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

Lab&TestAsia โซนของอุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆ อุปกรณ์และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งเภสัชกรรม เคมี อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งในโซนนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 40 ราย นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมานำเสนอกว่า 120 รายการ

MaterialsAsia อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการออกแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ในโซนนี้มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมาโชว์ให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจเลือกซื้อกัน เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว พลาสติกคงรูป กระดาษ แก้ว และโลหะ เป็นต้น โดยวัสดุแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตามคุณสมบัติที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

Coding, Marking&LabellingAsia การใส่รหัสสินค้า การพิมพ์ข้อความและฉลาก โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระบบการปิดฉลาก การให้ข้อมูล รหัสสินค้า บาร์โค้ด หรือที่เรียกว่า Coding และ Marking นั้น เป็นสิ่งที่ช่วยระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ ซึ่งระบบ Coding และ Marking นั้นมีส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าและช่วยปกป้องภาพลักษณ์ของสินค้าได้ ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จึงต้องให้ความสำคัญ มีการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทดแทนระบบและเครื่องจักรเดิมที่ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้ เช่น การปรับแต่งตามลักษณะบรรจุภัณฑ์เพื่อการทวนสอบย้อนกลับ เป็นต้น

Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า โลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญของทุกอุตสาหกรรม โซนนี้จะมีการแสดงสินค้าที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ คอนเวเยอร์ พาเลท ฟอล์คลิฟต์ คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

PrinTech Asia อุตสาหกรรมการพิมพ์ ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ที่รุดหน้าไปมากบวกกับความสามารถที่ยืดหยุ่นนำไปใช้ในงานได้หลากหลาย ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบันเข้าไปมีบทบาทในหลายๆ อุตสาหกรรม การพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จึงทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์ช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่งในโซนนี้ผู้ชมงานจะได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ผ่านทางสมรรถนะของเครื่องจักรอันทันสมัย

Related Video Clip

Factory Choice พาชมงาน PROPAK ASIA 2018 งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์

สำหรับ PROPAK ASIA ครั้งต่อไป จะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอะไรมาโชว์ในงานบ้างนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามความไหวของงานได้ จากเว็บไซต์ mmthailand.com

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ