fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

ผนึกกำลังจัดตั้ง Robotics Cluster Pavilion ในงาน ME 2018

รัฐ-เอกชน เปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) กระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมบูรณาการมาตรการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานของภาครัฐในรูปแบบ One Stop Service เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

คุณณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมไทยมีผลผลิตมวลรวมสูงขึ้น 50% มีผู้ประกอบการ SI เกิดขึ้นอย่างน้อย 1,400 ราย และภายใน 5 ปี มีการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท โดยสามารถลดการนำเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศได้ 30% หรือมูลค่า 80,000 ล้านบาท และสามารถส่งออกได้ในปี 2569

ทั้งนี้ สศอ. ได้ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE), Thai Automation and Robotics Association (TARA), สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), และ Reed Tradex เปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ กล่าวว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมจะสามารถคุ้มทุนได้เฉลี่ยไม่เกิน 2 ปี โดยมีผลิตภาพเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10-16%

คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เผยถึงมาตรการสนับสนุน SME ในส่วนของ Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยจะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในเบื้องต้น (Quick Feasibility) จัดหาผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย CoRE ซึ่งเป็น SI ที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ฯ เพื่อให้กับปรึกษาด้านเทคนิคในเชิงลึกอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันกลุ่ม SI ก็สามารถเข้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ภายในงาน

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) กล่าวว่า เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตได้ชัดเจนมากขึ้น TARA จึงได้ร่วมกับสมาชิกสมาคม 15 บริษัท ออกแบบสายการผลิตอัจฉริยะ Smart Factory ที่จะสาธิตขั้นตอนต่างๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะสามารถเห็นขั้นตอนในการผลิตจริงในงาน

คุณอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึงการจัดงาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) ว่า งานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันเทคโนโลยีสู่กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งงานเอ็มอีในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 500 บริษัท 2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติและการประกอบเข้าร่วมแสดงกว่า 95 บริษัท มีแบรนด์หุ่นยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 27 แบรนด์ ทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และมีหุ่นยนต์สัญชาติไทยเข้าร่วม ซึ่งนับว่ามากที่สุดในภูมิภาค

ทั้งนี้ งาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ