เคลือบ Epoxy กับศักยภาพในการซ่อมแซมตัวเอง

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบศักยภาพในการซ่อมแซมหากทำการเคลือบด้วย Epoxy Resin ชนิดพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมา

การเคลือบดังกล่าวเป็นการผสมผสาน Polyvinyl Alcohol/Polyvinyledene Fluoride Coaxial Nanofibers เข้ากับ Epoxy Resin ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การเพิ่มคุณสมบัติในการปกป้องและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนของการเคลือบ


ที่มา:

  • European-coatings.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.

A dweller of art and science, also a slave to vibe wanderlust. Interesting in wide range of research and development, for example, material improvement, IIoT, food contaminant and sonic art.