fbpx
Thursday, January 23Modern Manufacturing

‘เงิน’ ทางเลือกวัสดุใหม่สำหรับหน้าจอความยืดหยุ่นสูง

นักวิจัยค้นคว้า Silver Nanopattern หรืออนุภาคเงินที่สามารถเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าได้ดีในขณะที่สามารถปล่อยให้แสงลอดผ่านได้ ทำให้เกิดอิเล็กโทรดฟิล์มใสแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์แสงอาทิตย์ หรือหน้าจอที่มีความยืดหยุ่น เช่น หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟน

ด้วยคุณสมบัติของโลหะอย่าง เงิน ที่มีความทนทานทั้งทางด้านกายภาพเชิงกลและสารเคมี ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าวัสดุที่นิยมใช้ผลิตอิเล็กโทรดในปัจจุบัน  การพัฒนานี้ทำให้เกิดทางเลือกในการใช้หน้าจอที่มีความยืดหยุ่นสูงหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพในการใช้งาน รวมถึงยืดอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน

ปัจจุบันการผลิตอิเล็กโทรดแบบใสนั้นใช้ Indium Tin Oxide (ITO) ซึ่งมีความโปร่งแสงคิดเป็น 92% เมื่อเทียบกับแก้ว แม้ว่าจะมีลักษณะโปร่งแสงที่ดีแต่การผลิตจำเป็นต้องทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากความบอบบางของวัสดุ การผลิตแบบใหม่นี้ใช้วิธีการ Colloidal Lithography เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มจากวัสดุเงินและใช้เตาอบพลาสมาเพื่อให้อนุภาคหดตัวลงมีขนาดเท่า ๆ กัน โดยค่าความต้านถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 10 โอห์มต่อตารางเท่านั้น


ที่มา:

  • Sciencedaily.com

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.