fbpx
Saturday, February 22Modern Manufacturing

เดลต้า เปิดเวทีเสวนา ‘ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ’

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “Delta Automation Academy Certificate Presentation Ceremony 2018” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดลต้า อะคาเดมี (Delta Academy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างวิศวกรระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ หรือ Industrial Automation ด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมและทักษะด้านวิศวกรรมอัตโนมัติล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 แห่งร่วมเสวนาหัวข้อ “Industrial Automation: driving future of Thailand’s industry (ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ)” ร่วมแบ่งปันมุมมองความคิดเห็นในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เดลต้าได้มอบอุปกรณ์ Scara Robot แขนกลอัจฉริยะ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร Delta Cup 2017 แก่ทีมตังแทนจากประเทศไทยทั้ง 5 ทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup 2017 ณ ประเทศจีนในปีที่ผ่านมา มอบเงินรางวัลแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากโครงการ Delta IA Boot Camp จำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ชนะจำนวน 3 ทีมจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup 2018 ณ ประเทศจีน นอกจากนี้ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาจำนวน 250 คนที่ผ่านหลักสูตร Smart IA Lab จากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ