fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

เมียนมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงาน

ประเทศเมียนมามีมติให้ขึ้นค่าแรงรายวันเป็น 3.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4,800 จ๊าด หรือชั่วโมงละ 600 จ๊าด จากเดิม 3,600 จ๊าด ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่มีผบังคับใช้กับบริษัทที่มีแรงงานเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 คน ซึ่งนักธุรกิจและนักลงทุนมองว่าเป็นการบังคับให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางภายในประเทศปิดตัวลงกลายๆ ในขณะที่แรงงานต้องการให้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 5,600 จ๊าด เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อนโยบายการปรับเพิ่มรายได้ขั้นต่ำล่าสุดนี้

การขึ้นรายได้ขั้นต่ำในประเทศเมียนมาสามารถสะท้อนได้ถึงความก้าวหน้าในเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับประเทศไทยแล้วแรงงานเมียนมาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวมีประมาณ 8 แสนคน ซึ่งถือเป็นแรงงานสำคัญในกิจการต่างๆ หลากหลายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต หากเมียนมามีแนวโน้มในการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจะสามารถดึงแรงงานจำนวนมากกลับประเทศได้ ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยในระดับโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นผู้ประกอบการไม่ควรนิ่งนอนใจพิจารณาทางเลือกสำรองในกรณีเกิดวิกฤตการณ์แรงงานคืนถิ่นเอาไว้ด้วย


ที่มา:

  • https://www.mmtimes.com/news/government-sets-new-daily-minimum-wage-k4800.html

Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.