Friday, December 1Modern Manufacturing
×

เลื่อนจัดงาน ProPak Asia กำหนดการใหม่ 15-18 มิ.ย. 2565

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ในนามของผู้จัดงาน ProPak Asia ได้ตัดสินใจเลื่อนการจัดงาน ProPak Asia จากวันที่ 15-18 กันยายน 2564 เป็น 15-18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

เลื่อนจัดงาน ProPak Asia  กำหนดการใหม่ 15-18 มิ.ย. 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้น และอินฟอร์มา มาร์เก็ตพิจารณาถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด และได้ยึดถือความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกฝ่ายทั้งผู้ออกงาน ผู้เข้าร่วมงาน และพนักงานทุกท่านเป็นหลัก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดงานออกไปอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่คอยสนับสนุนงาน ProPak Asia มาโดยตลอด และต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook Page: ProPak Asia

LinkedIn Page: ProPak Asia

เว็บไซต์ทางการ www.propakasia.com


Informa Markets, on behalf of ProPak Asia organizer, decided to reschedule ProPak Asia from 15-18 September 2021 to 15-18 June 2022 at BITEC, Bangkok.

Due to the pandemic of COVID-19, the government has taken preventive measures and Informa Markets earnestly considers the safety and welfare of all stakeholders, exhibitors, visitors, employees are the main. Therefore it is necessary to reschedule the event.

Informa Markets would like to thank you for everyone. Those who have always supported ProPak Asia and apologize for any inconvenience it may cause.

You can follow the latest news at

Facebook Page: ProPak Asia

LinkedIn Page: ProPak AsiaAnd

official website www.propakasia.com

Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×