fbpx
Tuesday, February 18Modern Manufacturing

โทอะโกเซ ฉลองเปิดโรงงานแห่งใหม่ในอีอีซี

บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อะคริลิคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาคอาเซียน และขับเคลื่อนแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โทอะโกเซ ฉลองเปิดโรงงานแห่งใหม่ในอีอีซี

บรรยายภาพ:
มร. มิคิชิ ทากะมูระ (แถวนั่ง กลาง) ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด และมร. อิชิโร อิการาชิ (แถวนั่ง ที่ 8 จากซ้าย) ประธานบริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่นิคม WHA ESIE 2 พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงยินดีในพิธี ได้แก่ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (แถว 2 ที่ 10 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ และนางสาวลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (แถว 2 ที่ 9 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย