fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

10 กฎเหล็ก การทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย

#รู้ไว้ปลอดภัยกว่า ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม! เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานกับเครื่องจักรนั้นค่อนข้างรายแรง จนอาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะอย่าง นิ้วมือ มือ และแขน ได้!  

แต่จะป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรได้อย่างไร? ตามมาดูกันเลยครับ!

  1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่หรือได้รับการอบรมมาก่อน
  2. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ
  3. ห้ามถอดเครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกเด็ดขาด
  4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน
  5. ระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร
  6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัด โดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อน
  7. สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ ที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้
  8. ขณะทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อค (Logout, Tagout) ตลอดเวลา
  9. ก่อนปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
  10. หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัย หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดหรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที

ที่มา:
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)Thos
"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones"
John Milton Cage Jr.