Saturday, December 2Modern Manufacturing
×

12 สถิติที่น่าสนใจสำหรับ IoT ในปี 2021

Internet of Things หรือ IoT เป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา สนับสนุนให้เกิดการเก็บข้อมูลเพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ทั้ง ในทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมามีข้อมูลและเทรนด์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ IoT เกิดขึ้นมากมาย โดยประเด็นที่น่าสนใจบางส่วนมีดังนี้

12 สถิติที่น่าสนใจสำหรับ IoT ในปี 2021

1. ‘IoT จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4-11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2025’ การเติบโตเหล่านี้มีสัดส่วนจากโรงงานมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 1.2 – 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

12 สถิติที่น่าสนใจสำหรับ IoT ในปี 2021

2. ‘ตลาด IIoT คาดว่าจะเติบโตมีมูลค่าถึง 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2021’ จากการเติบโตที่เกิดขึ้นทำให้ IIoT นั้นจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 14.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยสิ่งที่ผลักดันการเติบโตเหล่านี้ คือ การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน การยกระดับผลิตภาพ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ลด Downtime และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

3. ‘การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง, การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมาธารณูปโภคต่าง ๆ มีแนวโน้มจะใช้จ่ายด้าน IoT ระบบ และบริการที่เกี่ยวข้องกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยี’ การลงทุนด้าน IoT จะไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะภาคการผลิต แต่ B2C และธุรกิจด้านสุขภาพทั้งหลายจะมีการขยายตัวในประเด็นเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

4. ‘บริษัทกว่า 1,600 แห่งกำลังดำเนินการโครงการด้าน IoT โดยสัดส่วนมากที่สุด คือ Smart Cities (23%), Connected Industry (17%) และ Connected Building (12%)’ จากสถิติจะพบว่าโครงการ Smart Cities ในยุโรปนั้นมีสัดส่วนเกินครึ่งของโครงการทั้งหมด และส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่อเมริกา

5. ‘สิ่งที่ผลักดันโครงการ IoT กว่า 54% นั้นเพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน’ มีเพียง 35% ของโครงการเท่านั้นที่ตั้งเป้าเพิ่มเพิ่มกำไร และ 24% ถูกใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัย

6. ‘เป้าหมายของการใช้ IoT สำหรับองค์กรแตกต่างไปตามแต่ละประเทศ โดย 23% ของบริษัทจากจีนใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน’ ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออเตรเลียนั้นตั้งเป้าใช้ IoT เพื่อลดต้นทุน แต่สำหรับ จีน เกาหลีใต้ อิตาลี และเม็กซิโกนั้นใช้เพิ่มเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มประเทศที่ใช้เพื่อยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น และบราซิล ในขณะที่สเปนใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

7. ‘58% ของผู้ผลิตกล่าวว่า IoT เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำ Digital Transformation สำหรับงานอุตสาหกรรม’ การใช้ IIoT ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในส่วนของธุรกิจพลังงานมากที่สุดถึง 64% อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 62% และสาธารณูปโภค 58% โดยมีกำแพงสำคัญในการปรับใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิต คือ เงินลงทุน

8. ‘มากกว่า 80% ของผู้บริหารอาวุโสในแต่ละอุตสาหกรรมลงความเห็นว่า IoT นั้นมีความสำคัญในบางแง่มุมหรือในทุกส่วนของธุรกิจ’ 28% ของผู้บริหารนั้นมีแผนที่จะลงทุนในด้านความปลอดภัย IoT ใน 12 เดือน ซึ่งมีความหลากหลายในการลงทุนขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ข้อมูลลับ’ ของแต่ละองค์กรว่าเป็นอย่างไหนระดับใด

9. ‘ธุรกิจในโลกจริงได้ประโยชน์จาก IoT เกินกว่าความคาดหมาย 16 – 17%’ จากการสำรวจข้อมูลด้าน IT และผู้มีส่วนตัดสินใจ 29% ของผู้บริหารคาดหวังว่ากลยุทธ์ด้าน IoT จะทำให้ธุรกิจของตัวเองดีขึ้น ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า 46% นั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ในขณะที่ 16% ของผู้นำในธุรกิจมีกำไรมากขึ้นอย่างชัดเจนจากการลงทุน IoT และ 32% จบลงที่ IoT ช่วยเพิ่มรายได้

10. ‘93% ขององค์กรเชื่อว่าต้องปรับใช้ IoT’ 77% ของผู้บริหารในธุรกิจเชื่อว่าเทคโนโลยี IoT จะทำให้สามารถเปลี่ยนที่ทำงานเป็นทีทำงานอัจฉริยะได้ 59% ของผู้คนเหล่านี้ใช้ IoT สำหรับการ Monitoring และงานซ่อมบำรุง ในขณะที่ 55% ใช้สำหรับกิจกรรรมที่เกี่วข้องกับการระบุตำแหน่ง โดยกุญแจสำคัญของ IoT สำหรับองค์กรณ์นั้นจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ IT และเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม ซึ่งเทคโนโลยี IoT ที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์เคลื่อนที่, ตรวจวัดพลังงาน และอุปกรณ์อัจฉริยะ

11. ‘80% ของบริษัทด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการริเริ่มใช้ IoT ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 2020’ ในภาคการผลิตนั้นเทคโนโลยี IoT มักถูกใช้ในเซนเซอร์ทางเคมี ระบบหยิบจับวัตถุ รวมถึงเครนและฟอล์คลิฟท์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจคาดหวังว่าจะเห็นการลดลงของความเสี่ยงและ Downtime ในสายการผลิต

12. ‘ภาครัฐเป็นส่วนที่เชื่องช้าที่สุดในการปรับใช้ IoT’ สถิติด้าน IoT แสดงให้เห็นว่า 78% ของรัฐบาลต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการปรับใช้ Machine Learning หรือมีโครงการที่สำเร็จแล้ว จากรายงานเดียวกันเผยให้เห็นว่า 70% ของหน่วยงานสาธารณะมีการประเมิณเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ แต่มีเพียง 25% ที่ขับเคลื่อนเข้าสู่กระบวนการนำร่องอันนำไปสู่โครงการตัวเต็ม

ที่มา:
Techjury.net

เนื้อหาที่น่าสนใจ:
พลิกโฉมการเก็บข้อมูลในทุกเสี้ยววินาทีของธุรกิจด้วย IIoT และเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด

Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×